Woensdag 17 April 2019
Datum:02/01/2019 - 26/06/2019 14:00-16:00
Herhaal elke Week op : Woensdag

Verdriet dat je deelt kun je dragen

Verdriet dat je deelt kun je dragen

 

De samenwerkende parochies Schaesberg en Nieuwenhagerheide bieden rouwverwerkings-bijeenkomsten aan m.b.t. partnerverlies.

 

Verder gaan na verlies van je partner, het is zwaar en naarmate de tijd verstrijkt wordt het moeilijker. Je kunt je verhaal niet meer bij anderen kwijt. Je ervaart dat voor iedereen om je heen het leven doorgaat, terwijl dat van jou regelmatig op zijn kop staat.

 

Er zijn zoveel vragen, gevoelens van verdriet, opstandigheid en eenzaamheid. Als het eerste jaar maar voorbij is, wordt vaak tegen je gezegd. De realiteit is echter dat het dan pas begint. 

Het eerste jaar wordt je geleefd, er moet veel geregeld worden, er is veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie.

 

Maar dan vermindert de aandacht en dringt het langzaam tot je door dat jij je partner kwijt bent, Jouw leven is totaal veranderd en dat doet pijn. Contact met mensen die in dezelfde situatie verkeren kan ondersteunend zijn in de verwerking van het verdriet.

 

In het parochiezaaltje, grenzend aan de H.H. Petrus & Pauluskerk aan het Kerkplein te Schaesberg, zullen in totaal zes bijeenkomsten gehouden worden

Deze vinden plaats elke woensdag van 14.00 u. tot ongeveer 16.00 u. van januari t/m juni 2019.

Als u besluit deel te nemen kunt u zich aanmelden t/m 8 januari 2019.

Dit kan bij Sybille Gering, tel. 045 – 5414148 of Phiel Küppers, tel. 06 – 25120986, of op dinsdag en donderdag tussen: 09.00 u tot 12.00 u. bij het Parochiekantoor van de HH. Petrus & Pauluskerk, tel: 045 – 531 33 25.

Terug naar evenement