Rouwverwerking

Verdriet dat je deelt kun je dragen De samenwerkende parochies Schaesberg bieden rouwverwerkings-bijeenkomsten aan m.b.t. partnerverlies. Verder gaan na verlies van je partner, het is zwaar en naarmate de tijd verstrijkt wordt het moeilijker. Je kunt je verhaal niet meer bij anderen kwijt. Je ervaart dat voor iedereen om je heen het leven doorgaat, terwijl dat van jou regelmatig op zijn kop staat. Er zijn zoveel vragen, gevoelens van verdriet, opstandigheid en eenzaamheid. “als het eerste jaar maar voorbij is” wordt vaak tegen je gezegd. De realiteit is echter dat het dan pas begint. Het eerste jaar wordt je geleefd, er moet veel geregeld worden, er is veel aandacht voor je persoonlijke situatie. Maar dan vermindert de aandacht en dringt het langzaam tot je door dat jij je partner kwijt bent, Jouw leven is totaal veranderd en dat doet pijn. Contact met mensen die in dezelfde situatie verkeren kan ondersteunend zijn in de verwerking van het verdriet. In het parochiezaaltje, grenzend aan de H.H. Petrus & Pauluskerk aan het Kerkplein te Schaesberg, zullen in totaal zes bijeenkomsten gehouden worden. Deze vinden plaats van januari t/m juni en altijd op woensdag van 14.00 u. tot ongeveer 16.00 u. Als u besluit deel te nemen kunt u zich aanmelden t/m 3 januari 2017 bij Sybille Gering,   045 – 541 41 48 of Phiel Küppers,  06 – 25120986, of op dinsdag en donderdag: 09.00 u tot 12.00 u. bij het Parochiekantoor P&P,  045 – 531 33 25.


Hits: 584