Kerkbijdrage / -Tarieven

logo kerkbalans

December 2018 / Januari 2019

Actie Kerkbalans:

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn.
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.
Ook zijn onze parochies actief betrokken bij maatschappelijke projecten zoals bijvoorbeeld het project Harteklop.
Vindt u onze kerken ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. Omdat de kerken geen subsidies krijgen, zijn zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden (parochianen). Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Zoals gezegd: de parochies krijgen geen subsidie. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Wilt u geven, geef dan slim.
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur

Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage:
• P&P / Leenhof:    e-mail:candel.konsten@ziggo.nl,    tel: 531 81 72
  NL 58 RABO 0146 0005 01  t.n.v. Parochie HH.Petrus & Paulus
• H.Hart van Jezus Nieuwenhagerheide:    e-mail: kerkklok@live.nl
 NL15 RABO 0136 3000 14 t.n.v.  Kerkbijdrage parochie H.Hart van Jezus
• H.Familie Lichtenberg:    e-mail: kerkklok@live.nl
 NL97 RABO 0146 0010 60  t.n.v. Kerkbijdrage H.Familie te Landgraaf
• Michaël Eikske :    e-mail: p.p.parochie@planet.nl
 NL16 RABO 0146 0013 54,  t.n.v. Kerkbestuur Michaël
• Barbara Kakert:           e-mail: candel.konsten@ziggo.nl,    tel: 531 81 72
 NL 96 RABO 0146 0607 33,  t.n.v. t.n.v.  Kerkbestuur Barbara

TARIEVEN 2018 / 2019

Tarieven misstipendia:
Misintentie door de week                                                      € 10,–
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag                               € 25,–
Begrafenismis (rouwgeld)                                                  € 440,–
Huwelijksmis (trouwgeld)                                                  € 440,–

Begeleiding naar crematorium, dan wel een andere
– begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst                   € 60,–
Begeleiding naar crematorium zonder
– voorafgaande kerkdienst                                                    € 440,–

* vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald. Ook de eigen bijdrage bij 1H. Communie en Vormsel komen dan te vervallen.

 De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 84,– m.i.v. 2014
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een economische eenheid.

Tarieven grafrecht: dit tarief geldt zowel voor graven als voor urnen
Enkel graf 20 jaar      € 1.000,–
Verlenging 10 jaar     € 500,–
Dubbelgraf 20 jaar    € 2.000,–
Verlenging 10 jaar     € 1.000,–
Indien de graven geruimd moeten worden brengen wij voor elke ruiming
€ 250,– in rekening

Mocht u zich willen aanmelden voor deelname aan de kerkbijdrage dan kunt u het formulier op onze website invullen of contact opnemen met ons parochiekantoor. Neemt u reeds deel en is er iets gewijzigd, kunt u eveneens terecht op onze website: www.parochies-schaesberg.nl om dit door te geven of u kunt contact opnemen met een van onze parochiekantoren 

Wij vragen vriendelijk aan alle deelnemers aan de kerkbijdrage – zowel reeds betalende als nieuwe leden – om het aanmeldingsformulier in te vullen en te bezorgen op het parochiekantoor, Kerkplein 3

Het formulier (pdf en digitaal) vindt u op:   aanmeld- of wijzigingsformulier kerkbijdrage:

Bij voorbaat danken wij u voor uw bijdrage.
Pastoor Freek Jongen en Kerkbestuur.
Zie ook.. Aktie Kerkbalans 

 Aanmelden misintenties:

Misintenties kunnen uitsluitend aangemeld worden bij een van de parochiekantoren  .De opbrengst van de offergang tijdens een uitvaart wordt gebruikt voor H. Missen voor de overledene. De nabestaanden kunnen hiervan zelf de data bepalen.Afhankelijk van de totale opbrengst van de offergang is het mogelijk om d.m.v. een stichting te laten vastleggen dat voor een periode van 10 of 20 jaar een H. Mis, op of rond een voorkeursdatum, zal worden gelezen.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid deze gelden, geheel of gedeeltelijk,  t.g.v. de restauratie van de monumentale Petrus & Pauluskerk te laten boeken.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht voor de Kerkbijdrage:

Tarieven Grafrecht 
(dit tarief geldt voor zowel voor graven als voor urnen)
Enkel graf 20 jaar€ 1.000,00
Verlenging 10 jaar€ 500,00
Dubbel graf 20 jaar€ 2.000,00
Verlenging 10 jaar€ 1.000,00
Indien de graven geruimd moeten worden brengen wij voor elke ruiming € 250,00 in rekening

 

 

Hits: 2299