Colofon Parochieblad

Het parochieblad ’t Parochieklӧksjke verschijnt circa 8 x per jaar.

Uitvoering: A5-formaat in full color.

Verspreidingsgebied: in de Schaesbergse parochies en in de H.Hart van Jezus parochie te Nieuwenhagerheide. (vanaf december 2018).
Oplage: ca. 10.000 stuks. 

Colofon ParochiebladContact
Redactie: parochieleven@hetnet.nl045 - 541 49 10
Advertenties plaatsen via:info via formulier
Bezorging: P&P- en Barbara-parochie:: Mw. W. Toussaint045 - 531 62 32
Bezorging: Michaël-parochie:Dhr. J. Bertram 06 - 22 45 43 78
Bezorging: H.Familie-parochieDhr. K. Bosch045 - 531 06 86
Bezorging H.Hart van Jezus-parochieDhr. K. Bosch045 - 531 06 86

2019,

Geachte parochiaan

Net zoals voorgaande jaren willen wij hierbij een beroep op u doen voor een vrijwillige bijdrage voor het parochieblaadje.
U ontvangt het parochieblaadje gratis, maar het kost ons natuurlijk wel geld.
Daarom is iedere bijdrage welkom.
U kunt uw bijdrage overschrijven op een van
onderstaande bankrekeningen o.v.v. bijdrage parochieblad
– Rekeningnummer: NL 49 RABO 0113 6787 11 t.n.v.
   Parochie H.Hart van Jezus te Landgraaf

– Rekeningnummer: NL 42 RABO 0146 0478 34 t.n.v.
   Parochie HH. Petrus & Paulus te Landgraaf

–  Rekeningnummer: NL 51 INGB 0001 6920 43 t.n.v.
    Parochie HH. Petrus & Paulus te Landgraaf

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw blijk van waardering.

Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg / Nieuwenhagerheide.

 

Hits: 1255