Colofon Parochieblad

Het parochieblad ’t Parochieklӧksjke verschijnt circa 8 x per jaar.

Uitvoering: A5-formaat in full color.

Verspreidingsgebied: in de Schaesbergse parochies en in de H.Hart van Jezus parochie te Nieuwenhagerheide. (vanaf december 2018).
Oplage: ca. 10.000 stuks. 

Colofon ParochiebladContact
Redactie: parochieleven@hetnet.nl045 - 541 49 10
Advertenties plaatsen via:info via formulier
Bezorging: P&P- en Barbara-parochie:: Mw. W. Toussaint045 - 531 62 32
Bezorging: Michaël-parochie:Dhr. J. Bertram 06 - 22 45 43 78
Bezorging: H.Familie-parochieDhr. K. Bosch045 - 531 06 86
Bezorging H.Hart van Jezus-parochieDhr. K. Bosch045 - 531 06 86

november 2018,

Geachte parochiaan

Net zoals voorgaande jaren willen wij hierbij een beroep op u doen voor een vrijwillige bijdrage voor het parochieblaadje. U ontvangt het parochieblaadje gratis, maar het kost ons natuurlijk wel geld. Daarom is iedere bijdrage welkom. U kunt uw vrijwillige bijdrage overschrijven op een van onderstaande bankrekeningen o.v.v. bijdrage parochieblad. Uw bijdrage zal worden gebruikt om het parochieblad te bekostigen.

     Rekeningnummer: NL 42 RABO 0146 0478 34 t.n.v.
     Kerkbestuur HH Petrus & Paulus te Landgraaf

     Rekeningnummer: NL 51 INGB 0001 6920 43 t.n.v.
     Kerkbestuur HH Petrus & Paulus te Landgraaf

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw blijk van waardering.
Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg

 

Hits: 1211