Viering ‘400 jaar Heerlijkheid Schaesberg’

Viering ‘400 jaar Heerlijkheid Schaesberg’ op zondag 23 juni 2019

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de leengoederen en andere bezittingen van de toenmalige slotheer van kasteel Schaesberg, Johan Frederik van Schaesberg na koninklijk besluit van Philips II werden verheven tot de ‘Heerlijkheid van Schaesberg’ en middels grenspalen haar definitieve vorm kreeg. Wij willen als pas opgerichte stichting (met vertegenwoordigers uit het kerkbestuur, de Ondernemersvereniging Schaesberg en Omroep Landgraaf) dit historische feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseren daarom op zondag 23 juni een aantal bijzondere activiteiten in de kern Schaesberg en bij de locatie van slot Schaesberg. De dag begint ’s morgens na de eucharistieviering met de sacramentsprocessie vanuit de Petrus en Paulus kerk. Daarna worden de kerk en de grafkelder (met daarin o.a. de urn van de voor de bouw van de kerk zo belangrijke Johan Frederik van Schaesberg) de hele middag opengesteld voor bezichtiging. Het parochiezaaltje naast de kerk is het startpunt voor een historische wandeling die de route volgt van de processies zoals die jarenlang plaatsvonden en via de Streep, Kakert, Palemig, langs slot Schaesberg en de kapel van Leenhof voerden. Voor deze wandeling wordt, in samenwerking met de Heemkunde Vereniging een leuk boekje samengesteld met daarin de beschrijving van de route, een stukje interessante historie, verhalen en foto’s. Rond 15.00 uur wordt bij slot Schaesberg een nieuw wegkruis ingezegend. Wij hebben daarvoor oud bisschop Wiertz benaderd. Het voormalige wegkruis dat onder een eeuwenoude eikenboom voor Slot Schaesberg stond werd, evenals de eikenboom, 100 jaar geleden weggehaald (in 1919 prachtig beschreven in het verhaal ‘de boom’ van de bekende schrijver Frans Erens).

De festiviteiten worden zo rond 17.00 uur afgesloten het plein voor de P & P kerk met de uitreiking van de prijzen van een loterij die in het voortraject voor 23 juni wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging van Schaesberg. In het parochiezaaltje en bij slot Schaesberg zijn gedurende de middag horeca voorzieningen aanwezig en op het terrein van het slot wordt e.e.a. muzikaal opgeluisterd. Ook voor kinderen is deze dag zeker de moeite waard gezien de aard van de route en de activiteiten die we voor ogen hebben. In een volgende van het parochieblad vindt u gedetailleerde informatie en het precieze programma van 23 juni.

Twan Brouns namens de Stichting ‘HEERLYCKheyt Schaesberg’

Hits: 37