Caeciliakoor Schaesberg / Landgraaf

 

November 2018

Over het St. Caeciliakoor Schaesberg/Landgraaf

Het was natuurlijk al langer bekend dat de H. familie kerk ging sluiten. Maar als het dan zover is komt het toch nog hard aan.
Niettemin hebben wij als gemengd koor besloten om door te gaan, hoewel er wel wat leden afvielen.
In  overleg met pastoor Jongen en het kerkbestuur zijn we inmiddels gesetteld in het parochiezaaltje van Nieuwenhagerheide, waar we op dinsdagavond van 19:30-21:00 uur repeteren.
Wij willen een goed niveau behouden, onder de inspirerende en bezielende leiding van onze dirigent Gerda Scheren en organist Rob Peters.
Regelmatig zal ons koor de H. mis opluisteren in de H. Hart van Jezuskerk en de Petrus& Pauluskerk, waar wij ook de uitvaartmissen zingen.
Om u nader kennis te laten nemen van ons koor, willen we u uitnodigen om op zondagmorgen 25 november om 09:30 uurin de H. Hart van Jezuskerk, de St. Caecilia mis bij te wonen. Tijdens deze H. Mis zingen en bidden we voor onze levende en overleden leden van ons koor.
De week daarvoor, op zondag 18 november, houden we onze jaarlijkse feestdag voor de leden, hun partner en genodigden.
Uiteraard zijn wij op zoek naar nieuwe leden. We doen bij dezen een oproep aan echtparen, of mensen die alleen zijn, die één avond per week willen repeteren en ongeveer 2 maal per maand hun inzet willen geven aan opluisteren van de H. Mis.
Interesse? neem contact op met John Bour tel. 045-5320776, of Anne Lausberg tel. 045-5313829.

Met vriendelijke groet,
John Bour, vicevoorzitter St. Caeciliakoor

Hits: 60