Terugblik


Terugblik Heemkundevereniging Landgraaf

De inwoners van de parochies Lichtenberg en Nieuwenhagerheide zijn al heel wat jaren gewend, dat in het parochieblad op een pagina een bijdrage staat met een stukje dorpsgeschiedenis. De Heemkundevereniging Landgraaf heeft die taak overgenomen toen pastoor H. Bouman de toen vernieuwde Kerkklok introduceerde.
Deze bijdrage willen wij ook graag blijven geven voor “’t Parochieklöksjke”. Soms zullen we een verhaal in meerdere delen moeten opsplitsen omdat we ons moeten beperken tot maximaal 1 pagina.
In 2019 zal de Heemkundevereniging in alle activiteiten (lezingen, excursie en monumentendag) in samenwerking met de gemeente Landgraaf en enkele andere partijen, aandacht schenken aan 75 jaar bevrijding en de ontwikkelingen daarna.
2019 is ook het jaar dat de Heerlijkheid Schaesberg definitief een feit werd. In 1618 was de heerlijkheid weliswaar al ontstaan, maar in 1619 werd nog met de grenzen geschoven waardoor de Lichtenberg ook binnen de heerlijkheid kwam te vallen. Deze grens werd rond 1796 ook de grens van de gemeente Schaesberg. Tot 1958 hoorde ook Palemig bij Schaesberg evenals een gedeelte van het Schaesbergerveld in Heerlen. Palemig werd ingeruild tegen een dorpsuitbreiding op het Eikske.
Schaesberg lag als een enclave van Spaans gebied helemaal
omgeven door Hollands gebied. In 1618 is ook de
merkwaardige grens tussen Nieuwenhagen en Schaesberg
in een stukje Baanstraat, Koeweg en Molenweg ontstaan.
Vermoedelijk krijgt ook 400 jaar Heerlijkheid nog extra aandacht.

Namens de Heemkundevereniging,
Jo Schiffelers

Hits: 5