TARIEVEN 2019

TARIEVEN 2019 CONFORM 2018

Misintentie door de week                                                 € 10,–
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag                          € 25,–
Begrafenismis (rouwgeld)                                              € 440,–*
Huwelijksmis (trouwgeld)                                              € 440,–*
Begeleiding naar crematorium, dan wel een andere
– begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst              € 60,–
Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande
-kerkdienst                                                                      € 440,–*

* vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaan-de aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op€ 84,– m.i.v. 2014

Hits: 19