Esjkruutske

Eucharistieviering op Esjgoonsdig mit Ronald Scipio en Susanne Schmitz

Vuur veuel luu weëde de drei carnavalsdaag mit ing troan en inne laach op d´r dieënsdigoavend wer aafgesjloate. D´r Prins lekt zieng mutsj aaf, ´t peksjke, d´r schmink en de pruuk weëde wer òpgebòrge.
Op Esjgoonsdig d’r 6emaart geet ´t sjtuur um mit ing ing sjpeciaal Esjgoonsdig-viering in de parochiekirk van d’r Hl. Petrus en Paulusan de Hoofdsjtroat in Sjaasberg . Mit ee bietje pieng in ’t hats weëd van de ing zie nog effe teruukgekieëke en van de angerzie weëd d’r blik noa vuure gerich noa de tied van Poasje. Veuel carnavaliste zalle mit ‘t ejs-kruutske op ing waardige maneer inne punt zette achter ‘t carnavalsseizoen. Hei en doa weëdt nog inne hieëring gebieëte en weëd zich nog inne op de lamp gesjod, mar daan is ‘t och tot d’r 11evan d’r 11ewer gedoa.
De Eucharistieviering op Esjgoonsdig d’r 6emaart vingt juus wie de dialecmès plaatsj in de kirk van de Hl Petrus en Paulus in Sjaasberg.
De viering weëd moezikaal opgeloestert met sjun sjtummige leedjes van Ronald Scipio en Susanne Schmitz. An ‘t einde van de mès kan gidderinne daan een esjkruutske hoale. Aavank 19.00 uur.

Hits: 9