Drie Koningen op bezoek

Opbrengst Driekoningen Actie

Op zondag 6 januari jl. kregen we in de Petrus en Paulus kerk bezoek van de Drie Koningen. Aansluitend zijn de Drie Koningen langs de huizen gegaan om de huiszegen af te geven en een collecte te houden voor de Cliniclowns. Deze deurcollecte heeft een prachtig bedrag opgeleverd: € 615,20

Namens de Cliniclowns heel hartelijk dank aan alle gulle gevers, maar ook aan het vriendengroepje “De Waubachse Commedianten”, die zich hiervoor hebben ingezet. Jullie aanwezigheid en gehouden actie voor de Cliniclowns werd door velen gewaardeerd.


6 januari 2019

Drie Koningen in Petrus en Paulus kerk

Het vriendengroepje “De Waubachse Commedianten”bestaan dit jaar 5 jaar. Ze verzorgen al enkele jaren voor de winkeliersvereniging van Waubach de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten, de Halloween en de Kerstman met zijn elfjes en sneeuwpoppen. Ook hebben ze al verschillende prinsen/prinsessen proclamatie-acts op hun naam staan die ze in opdracht van de carnavalsverenigingen hebben uitgevoerd.
Dit jaar komt erbij :De traditie van de “3 Koningen”.
Op Maastricht, Tilburg en Den Bosch na, is deze traditie van de ‘3 koningen’ in ons land bijna uitgestorven. In die plaatsen gaan de kinderen nog van huis naar huis, zingen het ‘Driekoningen’ liedje’ in ruil voor wat snoep of kleingeld.
De Waubachse Commedianten-groep gaat voor het goede doel, (de opbrengst gaat deze keer naar de ‘cliniclowns’,)
deze traditie weer nieuw leven inblazen…

Daarom gingen ze, op zondag 6 januari, als ‘3 Koningen’ verkleed, versterkt met een sterdrager en 2 lichtjesdragers op pad van huis naar huis, en zongen het 3 koningenliedje en zegende het huis met krijt met de tekst :20+C+M+B+19.
Het krijt werd voorafgaand door pastoor Freek Jongen van de Petrus en Paulus kerk van Schaesberg tijdens de hoogmis ingezegend. 

Na de mis stonden de 3 Koningen aan de uitgang van de kerk, zongen hun liedje, waarna ze vervolgens op pad gingen, het dorp in. De route die de ‘3 koningen’ liepen was :de hoofdstraat tot aan Dr. Calshof, van daaruit via de Swagemakersstraat naar de Baanstraat en zo terug naar de P&P kerk.. Mensen die op de route wonen en die hun huis wilden laten zegenen, met als tegenprestatie een kleine bijdrage voor de cliniclowns , konden zich opgeven op het e-mailadres: peterfrolichs@outlook.com

Hits: 42