Restauratie P&P Kerk

 

Rekeningnummer restauratiefonds

Parochie Petrus en Paulus NL 92 RABO 0146 0677 89

Maart 2018

Minister Ingrid van Engelshoven op werkbezoek in Limburgse kerken

Tijdens een werkbezoek aan Limburg heeft Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zaterdag 31 maart ook diverse kerkelijke projecten bezocht.

In Abdij Rolduc werd ze geïnformeerd over de maatregelen die nodig zijn om het grootste rijksmonument van Nederland in stand te houden. Vervolgens bezocht ze drie kerken, waar in het kader van restauraties en herbestemmingen recent ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

 Strategische keuze
In de Landgraafse kern Schaesberg werd de minister bijgepraat over de strategische keuze die er is gemaakt om een historische kerk te restaureren en drie jongere kerken in de omliggende wijken aan de eredienst onttrokken zijn. Een vierde kerk sluit eind deze maand. De minister werd rondgeleid in de ruim 300 jaar oude Petrus- en Pauluskerk, die onlangs met veel steun van provincie, gemeente en bisdom is gerestaureerd en nu als parochiekerk voor heel Landgraaf-Zuid fungeert

 Cultuurhuis
Daarna bezocht het hele gezelschap de ongeveer twee kilometer verderop gelegen H.-Familiekerk. Deze wordt binnenkort aan de eredienst onttrokken en verkocht aan een plaatselijke fanfare, die er samen met andere partners een cultuurhuis in wil vestigen. Studenten van het Bernardinuscollege in Heerlen lieten de minister in een 3D-presentatie zien hoe de kerk er na de verbouwing uit gaat zien.

Positief
Minister Van Engelshoven toonde zich onder de indruk van de ontwikkelingen in de kerken in Kerkrade en Landgraaf en was heel positief over de keuzes die bisdom, parochies, gemeentes en provincie gezamenlijk hebben gemaakt. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is een groot bedrag gereserveerd voor renovatie en herbestemming van kerkgebouwen. Het werkbezoek van de minister vond plaats in het kader van de ontwikkeling van landelijk beleid op dit vlak. Bij het werkbezoek waren ook de gedeputeerden Hubert Mackus en Ger Koopmans van de provincie Limburg en vertegenwoordigers van de gemeentes Kerkrade en Landgraaf en het bisdom aanwezig.

Januari 2018

Verkoop boekje ‘H.H. Petrus en Paulus kerk – Een historisch monument…klaar voor de toekomst!

 Op zondag 17 december hebben we na afloop van het geslaagde Adventsconcert het boekje ‘H.H. Petrus en Paulus kerk – Een historisch monument…klaar voor de toekomst!’ ten doop gehouden. In dit qua teksten en foto’s fraai uitgevoerde boekje wordt een helder beeld geschetst van de bouwgeschiedenis, de restauratie, het huidige hernieuwde in- en exterieur en de grafkelder van de kerk. Na een eerste en succesvolle verkoopronde hebben we nu een tweede partij boekjes van de drukker ontvangen. 
Het boekje is de komende tijd voor de sympathieke prijs van € 2,50 te koop op het Parochiekantoor (tijdens de kantooruren op dinsdag- en donderdagmorgen) en in het parochiezaaltje na afloop van een aantal eucharistievieringen.

mei 2017

Vervolgprogramma heropening Petrus en Paulus kerk

Op zondag 28 mei jl. hebben we in aanwezigheid van onze Bisschop Monseigneur Wiertz met een Pontificale Hoogmis de geheel gerestaureerde H.H. Petrus en Pauluskerk opnieuw in gebruik genomen.

Aansluitend hebben we in een gezellige nazit in het Parochiezaaltje en de voor deze gelegenheid aangebouwde partytenten samen de heropenings-plechtigheid kunnen afronden.

Op drie verdere momenten in het jaar willen we de heropening van onze kerk nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

 Op zondag 25 juni is er een Koempelmis met medewerking van niemand minder dan Jack Vinders.

Aansluitend aan de viering is er op het Kerkplein een officiële plichtpleging. De leden van de Stuurgroep ( de groep die voortdurend sturing heeft gegeven aan het restauratieproces) metselen een loden capsule in. In deze capsule worden alle belangrijke gegevens van deze restauratie voor de toekomst opgeborgen.

Na deze officiële plichtpleging is er een nazit met gezellige feestmuziek. Ook nu breiden we ons parochiezaaltje met twee partytenten uit.

De Sjpaskapel: “Mit de moel dra“ zorgt in een mini platzconcert voor passende muziek

( Deze kapel heeft in dit jaar op passende wijze de muziek tijdens de Dialekmès verzorgd).

Rond de klok van 14 uur wordt deze nazit beëindigd.

Op monumentenzondag 10 september stellen wij de gerestaureerde kerk volledig ter bezichtiging open. Via enkele georganiseerde rondleidingen op gezette tijden, stellen wij de verbouwde kerk aan u voor. Tevens worden bij deze gelegenheid de klokkentoren en de grafkelder ter bezichtiging opengesteld. Deze middag wordt verder door middel van een aantal intermezzo’s muzikaal aangekleed. Op enig nog nader vast te stellen moment op deze middag zal de architect van dit ingrijpende project een korte lezing/ toelichting geven.

Bij gelegenheid van de restauratie is er een nieuwe versie van het boekje van de H.H. Petrus en Pauluskerk gemaakt. Van dit nieuwe boekje wordt deze middag het eerste exemplaar aan onze Zeereerwaarde Heer Pastoor Jongen overhandigd. Het boekje is nadien te koop.

Om het geheel compleet te maken, richten wij het parochiezaaltje in als horecagelegenheid.

Op zondag 17 december, de derde zondag van de Advent organiseren wij van 14 tot 16.30 uur een Adventconcert.

Op dit moment weten we nog niet precies wie aan dit concert gaan deelnemen.

Ook bij deze gelegenheid wordt in het Parochiezaaltje een sfeervolle horecagelegenheid ingericht.

In volgende edities van ons Parochieblad houden we u op de hoogte van de diverse festiviteiten.

Natuurlijk kunt u ons volgen via onze website: www.parochies-schaesberg.nl

Wij hopen van harte U bij een of meerdere van onze heropeningactiviteiten te mogen begroeten.

Maart/April 2017

Restauratie van de Petrus en Pauluskerk

Het verminderen van de luchtvochtigheid in de kerk is, mede dankzij het alsnog opstarten van de eigen verwarming, gelukt. De werkzaamheden binnen in de kerk vorderen gestaag. De stukadoor moet buiten de Mariakapel en een klein deel van de doopkapel nog enkele stukken van de muur aan de noordzijde bij de ingangsdeur. De schilder volgt en heeft nog een tweetal weken werk. Het aanhelen van de tegelvloer is achter in de kerk, in het middenschip en in de biecht kapellen klaar. Op de foto’s is al goed te zien hoe het er uit gaat zien.

De grafelijke wapens zijn in ere hersteld.

Daar waar de stukadoor en de schilder nog werkzaamheden moeten uitvoeren staan nog steigers, in de rest van de kerk zijn deze allemaal verwijderd. Gelet op de werkzaamheden die na de restauratie van de binnenzijde nog moeten plaatsvinden, zoals het opnieuw inrichten, geluidsinstallatie afstellen en natuurlijk het schoonmaken, is de opening met Pasen niet haalbaar. Alleen nadat in het gehele kerkgebouw, alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, heeft het zin deze weer in gebruik te nemen.

Verder zijn stoelen besteld, die op gezette tijden afhankelijk van behoefte en activiteit in of uit de kerk geplaatst kunnen worden. Ook is een nieuw altaar en ambo in bestelling. Bij de plechtige inzegening en het officieel in gebruik nemen van de Petrus en Pauluskerk hebben wij bisschop Frans Wiertz gevraagd om hier bij aanwezig te willen zijn. Bisschop Wiertz, oud kapelaan van de Petrus en Paulus parochie, is altijd zeer betrokken geweest bij onze kerk. Uiteraard hebben we agenda’s naast elkaar moeten leggen en is het mogelijk de kerk in mei officieel in gebruik te nemen. De parochianen zijn lang op de proef gesteld, bedankt voor jullie begrip. Wij zijn er van overtuigd dat het mooi maar vooral degelijk wordt en dat was wel altijd ons uitgangspunt. De zondag dat onze kerk weer feestelijk geopend wordt, wordt zo snel als mogelijk bekend gemaakt.

       

(bovenstaande foto’s: nieuwe situatie)

(deze foto: oude situatie)

Januari 2017

 

Op bijgaande foto ziet u de 2 belangrijkste objecten die momenteel in onze kerk staan. Het zijn een ontvochtiger en een elektrische kachel. De ontvochtiger heeft in de afgelopen twee weken al meer dan 200 liter water uit de kerk gehaald. En iedere dag opnieuw moet de bijbehorende tank leeggemaakt worden. Wij hebben met andere woorden de omstandigheden niet mee. Het is vochtig en nat in de kerk. Op de ander foto ziet u dat het priesterkoor en het abscis in de steigers staan. De diverse werknemers willen heel graag aan de slag, maar door de gegeven omstandigheden lukt dit maar gedeeltelijk.

Hoe ver zijn wij dan wel: het middenschip is klaar en is inmiddels geschilderd. Het abscis is klaar om geschilderd te worden en aan het priesterkoor wordt hard gewerkt door de stukadoors. Maar helaas kunnen wij geen ijzer met handen breken. Wij gaan er overigens nog steeds van uit dat de kerk met het hoogfeest van Pasen feestelijk heropend kan worden.

Wij kunnen in dit traject echter niet veel tegenslagen meer hebben.


Uit de krant 
Limburgs Dagblad van dd. 19 december 2016 (delimburger.nl)
door Marcel de Veen
Restauratie van lange adam.
 
dec 2016 :
Op de zolders boven het gehele kerkgebouw zijn de ARBO voorzieningen afgerond. 
Boven de gewelven kan nu veilig, gemakkelijk en goed verlicht gelopen worden.
De werkzaamheden buiten aan het kerkgebouw zijn klaar.
De oplevering heeft plaatsgevonden.
De riolering rond het kerkgebouw is geheel vernieuwd. Tijdens het graven van de s
leuven hiervoor werd een groot deel van een oud natuurstenen grafkruis blootgelegd en opgegraven. 
Het kruis is uit 1769. Een afbeelding is te zien op de 
facebook pagina; https://www.facebook.com/PPSchaesberg/?fref=ts.

De werkzaamheden binnen vorderen gestaag. Het middenschip is klaar, op de foto lichten 
we een tipje van de sluier en zien we de nieuwe kleuren (zandachtige).
De keuze van deze kleuren werd door onze architect Hendrix in samenspraak met de 
bekende architect Piet Mertens gekozen. Hun advies werd door het kerkbestuur overgenomen.
dsc04035a dsc04067a

 

okt 2016 nr 2: 

dsc03254  restauratie-dsc02833

Begin deze maand was het dak van het kerkgebouw geheel met nieuwe leien bekleed. Enkele kleine reparaties en afwerkingen worden nog uitgevoerd. Inmiddels zal ook de goot aan de noordzijde van de kerk aangebracht zijn en zullen de dakkapellen afgewerkt zijn. Alle werkzaamheden aan de buitenzijde van de Petrus en Paulus kerk zullen eind oktober begin november uitgevoerd zijn en opgeleverd worden. De werkzaamheden aan de binnenzijde zullen ondanks de inzet van eenieder niet voor kerstmis uitgevoerd zijn. Hiervoor zijn diverse redenen aan te dragen, waarvan een van de belangrijkste oorzaken het enorm hoge vochtgehalte binnen de kerk is. De droogtijden van het stucwerk zijn beduidend langer. Van invloed is ook dat het kerkbestuur, mede op advies van de bouw- en stuur-groep restauratie Petrus en Pauluskerk, er voor gekozen heeft om alle licht- en geluidkabels / leidingen in de muren te laten aanbrengen. Verder zijn in het verleden diverse reparaties aan de binnenmuren aangebracht waarbij gipshoudend materiaal is gebruikt, dat weer resulteert in het moeten verwijderen van delen stucwerk tot op het metselwerk. Door het gebrek van watertransport in dat metselwerk moet dit nu deels ook vervangen worden. Uiteraard willen en zullen alle betrokkenen van de restauratie een degelijke resultaat bereiken. Voor u als parochianen en gebruikers van de Petrus en Pauluskerk zal deze vertraging een tegenvaller zijn, onze excuses, maar wij vragen ook voor uw begrip.

okt 2016 nr 1:  U heeft gescoord, Petrus en Paulus heeft gescoord, nu Roda nog…

dav
Het zal U niet ontgaan zijn dat wij op allerlei creatieve manieren proberen om geld bij elkaar te sprokkelen om de restauratie van de HH. Petrus en Paulus-kerk te kunnen bekostigen. Een van die acties was het verkopen van gesigneerde Roda JC ballen. Bert Jongen (ISL bv) heeft de stuurgroep bij de hand genomen en samen met enkele enthousiastelingen en sponsoren ervoor gezorgd dat wij 1000 gesigneerde ballen kregen. En niet zomaar ballen. Als u een exemplaar heeft, moet u er bijzonder voorzichtig mee omgaan, want deze ballen hebben absoluut zeldzaamheidswaarde. Wij moeten u nu dan ook vertellen dat wij met de actie gestopt zijn. De ballen zijn namelijk op. Terugkijkend kunnen wij u zeggen dat wij inderdaad een kleine € 10.000,00 aan sponsorgeld hebben opgehaald. Wat echter minstens zo belangrijk is geweest, is dat de actie veel aandacht heeft gehad. U kunt zich herinneren dat niet alles van een leien dakje is gegaan. Storm, hagel en andere narigheden hebben ervoor gezorgd dat de actie over meerdere maanden is uitgesmeerd. VV Schaesberg, VV Chèvremont, de Franse Jaarmarkt en bs de Schatgraver hebben ons de gelegenheid gegeven om onze handel aan de man of vrouw te kunnen brengen. De man die echter de meeste ballen verkocht heeft is onze koster en beheerder van het parochiezaaltje Leo Pieters. Bij tij en ontij, vroeg of laat; hij was steeds paraat om een bal aan u te verkopen. Hiervoor hartelijk dank. Het meest moeten wij u echter bedanken. U heeft ervoor gezorgd dat wij de ballen konden verkopen. U heeft namelijk een bal gekocht en op die manier bijgedragen in de restauratie van de HH. Petrus en Pauluskerk. Namens de stuurgroep en het kerkbestuur willen wij iedereen bedanken die mee heeft gedaan aan de actie: scoor een Roda bal.

juli 2016 nr 1:

Scoor een Roda-bal

voor de restauratie van de Petrus en Paulus kerk

P&P 1ab

Gène Hanssen, oud-speler en Mister Roda JC, overhandigt de eerste bal aan burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf. Ze worden geflankeerd door pastoor Freek Jongen, vertegenwoordigers van het kerkbestuur, de stuurgroep restauratie Petrus en Paulus kerk, en de voetbalverenigingen VV Schaesberg en RKVV Chevremont.

roda bal blauw achtergr style 2

Draag steentje bij aan de restauratie van de

H.H. Petrus en Pauluskerk in Schaesberg

Roda-bal voor het goede doel

Hij mag niet ontbreken in de verzameling van de ware fan: een leren bal met daarop de handtekeningen van Roda JC-spelers. Altijd leuk om er een te bemachtigen! Nog leuker: om er eentje weg te geven! Scoor zo’n unieke voetbal voor de vriendelijke prijs van tien euro. En het mooie ervan: je draagt zo tevens een steentje bij aan de ingrijpende restauratie van de 17e eeuwse Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. De afgelasting van de braderie op Koningsdag verhinderde dat burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf en Gène Hanssen, Mister Roda JC, de aftrap konden verrichten van de ballenactie. Uitstel betekende echter geen afstel. Op vrijdag 17 juni jl. werd alsnog het eerste gekochte exemplaar feestelijk aan de burgemeester overhandigd. Onderwijl hebben al ruim 600 mensen zijn voorbeeld gevolgd. Het ‘ballenfestival’ is één van de acties van het kerkbestuur ten behoeve van de restauratie van de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Na het exterieur (toren, dak, voegwerk, glas-in-lood ramen), wordt de komende maanden het interieur (o.a. banken, schilderwerk, verlichting) grondig onder handen genomen. De kerk krijgt niet alleen een duurzamer, maar ook een socialer karakter.

,,Naast de liturgie en het religieuze, krijgt de kerk straks een sociaal maatschappelijke functie”, vertelt pastoor Freek Jongen. ,,Er komt ruimte voor ontmoeting en activiteiten, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen en concerten.” De Roda-bal-actie is uiteraard bedoeld om wat extra geld voor de verbouwing en inrichting op te halen. Maar ze symboliseert tevens verbondenheid. ,,Je profileert je als kerk midden in de samenleving.” De monumentale Petrus en Pauluskerk is vanwege de werkzaamheden sinds maandag 20 juni tijdelijk voor alle diensten gesloten. De heilige missen zijn verplaatst naar de parochie Heilige Familie op de Lichtenberg. ,,We verwachten dat de deuren op 1 november, Allerheiligen, weer open gaan.” De duizend leren ballen zijn gesponsord door het consortium van aannemers en architecten, dat bij de restauratie is betrokken: Wecoba, Flos, Math Hofman, Fer Rouwet, Jeurissen, Clever, Pepels en Albertz Hendrix. De actie is mede mogelijk gemaakt door Bert Jongen (ISL bv) en Herman Huirne van de Roda-fanshop en wordt gesupporterd door Roda JC. Dank ook aan de voetbalverenigingen VV Schaesberg en RKVV Chevremont die ons alle medewerking gaven om tijdens hun oefenwedstrijden tegen Roda JC begin juli voetballen te verkopen tbv de restauratie van onze kerk.

Voor het kopen van een gesigneerde Roda-bal kunt u terecht op ons Parochiekantoor, Kerkplein 3, iedere dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.00 u en 12.00 u. U kunt ook even contact opnemen met koster Leo Pieters: tel. 045-5313162 of 06-27924517. Wees er snel bij. Want ook voor deze actie geldt: op is op!!

juli 2016 nr2

DSC01557 ab DSC01564 abc

Aan de zuidzijde van de kerk is het metselwerk (uitbloei zouten) grotendeels schoon gemaakt. De gapende leien zijn vervangen waardoor het dak er nu strak uitziet.

Zoals misschien bij een ieder bekend, is er binnen een maand twee keer lood gestolen ter plaatse van de zuidelijke ingang en aansluiting parochiezaaltje met de kerk, hierbij zijn tevens ernstige vernielingen aangericht.

De werkzaamheden aan de noordzijde, te weten aan de sacristie naderen de voltooiing. Het dakbeschot is geheel vernieuwd inclusief de dakkapellen. De leien worden aangebracht. Het metselwerk wordt hersteld en gevoegd.

De werkzaamheden aan de binnenzijde zijn op maandag 20 juni 2016 gestart. De kerk wordt momenteel geheel leeg gemaakt waardoor de liturgische activiteiten tijdelijk zijn verplaatst naar de kerk van de H. Familie op de Lichtenberg.

In de kerk is begonnen met het verwijderen van de banken en vlonders. Op de plekken waar de banken wel terugkomen blijven de vlonders liggen (plaatselijk aangepast). Om meer ruimte in de kerk te creëren zijn in overleg met en op advies van de architecten Piet Mertens en Jac Hendrix, plekken aangewezen waar de banken en vlonders definitief weggehaald worden.

Onder de vlonders die verwijderd worden liggen geen tegels. Hier moeten nieuwe tegels gelegd worden. Verdere werkzaamheden zullen bestaan uit het afdekken van de vloeren het oprichten van een stijger in de gehele kerk. Daarna worden de scheuren in de gewelven gerepareerd en worden de slechte plekken van het stucwerk verwijderd en vernieuwd.

Overigens worden de banken die vrijkomen verkocht voor € 75,- per stuk, geïnteresseerden kunnen zich melden bij het parochiekantoor.

juli 2016 nr1
Restauratie Petrus en Paulus kerk
De restauratie van de buitenkant van de Petrus en Paulus kerk (o.a. dak, gevels en glas-in-loodramen) hopen we binnenkort af te ronden. Na deze cascorestauratie is de komende maanden de restauratie en herinrichting van het interieur van groot belang om het gebouw naast het houden van ere-diensten mede uit te rusten voor sociaal en cultureel gebruik. Onze prachtige kerk met een zeer goede akoestiek leent zich immers ook uitstekend voor o.a. concerten en tentoonstellingen. Het monumentale Müllerorgel uit 1860 is in een eerder stadium gerestaureerd en kan breder dan tot nu worden ingezet voor orgelconcerten. De restauratie en herinrichting van het interieur houdt o.a. concreet in: stuk- en schilderwerk, een aanpassing van het priesterkoor en het bankenplan (minder kerkbanken om meer ruimte te creëren, zodat de kerk niet alleen beter geschikt is voor multifunctioneel gebruik maar ook de architectuur van de kerk beter tot zijn recht komt), nieuwe aangepaste verlichting en het opnieuw afstemmen en inregelen van het geluid.

We streven ernaar om alle restauratiewerkzaamheden af te ronden voor het einde van het jaar zodat we met kerstmis onze Petrus en Paulus kerk weer in gebruik kunnen nemen. We houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden.

Uw giften om onze restauratie financieel te ondersteunen zijn nog steeds van harte welkom op rekening:

 NL92Rabo0146067789 o.v.v. Restauratiefonds Petrus en Paulusparochie
Alvast onze heel hartelijke dank!
Pastoer Freek Jongen en Kerkbestuur
juni 2016 nr 2

Restauratie van de Petrus en Pauluskerk
Aan de zuidzijde van de kerk zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond. Enkele leien op het dak worden opnieuw gelegd of vervangen zodat de gapers (leien die niet strak tegen het dakbeschot liggen) minder worden of verdwijnen. Het gapen is een gevolg van de vervorming van de kapconstructie, dakspanten en gordingen, door bewegingen in het verleden.
De werkzaamheden aan de noordzijde van het middenschip naderen de voltooiing. Het dakbeschot is geheel vernieuwd inclusief de dakkapellen. De houten kapconstructie is versterkt en ook hier, op de aangebrachte muurplaten, bevestigd. De nok van het dak van het middenschip is uitgelijnd. De leien worden aangebracht. Het metselwerk van de noordgevel van het middenschip wordt hersteld (vernieuwd), waarna opnieuw gevoegd wordt.
Het steigerwerk aan de noordzijde wordt aangepast en wordt tevens aangebracht rond de sacristie, waarvan dan het dak inclusief de dakkapellen vernieuwd worden. Het metselwerk is hier reeds gerepareerd waardoor de resterende werkzaamheden zich beperken tot het voegen van het metselwerk.
De totale werkzaamheden aan de buitenzijde zullen voor de bouwvakvakantie klaar zijn (8 augustus)
De werkzaamheden van het gehele, sinds jaren grootste kerkrestauratieproject, is in praktijk veel complexer gebleken dan vooraf verwacht werd. Voor het uitvoeren van al deze werkzaamheden is meer tijd nodig gebleken dan vooraf was ingepland. De provincie Limburg heeft ingestemd met het verlengen van projectduur tot 1 januari 2017.
Dit staat in de bij de gemeente Landgraaf ontvangen brief van de provincie Limburg, waarin deze ook positief besluit om zowel voor restauratiefase 2 als voor restauratiefase 3 akkoord te gaan met de voorgestelde project- en begrotingswijziging. De projectwijziging bestaat onder andere uit het repareren van de vervolgschade ten gevolge van constructiefouten in het dak. De reparaties bestaan uit het in de kerk herstellen van scheuren in de gewelven, het herstellen van het stucwerk en het schilderwerk. De begrotingswijziging houdt in dat er gebruik kan worden gemaakt van de totaal verleende subsidies. De werkzaamheden aan de binnenzijde zullen op maandag 20 juni 2016 starten. De kerk wordt geheel leeg gemaakt waardoor de liturgische activiteiten tijdelijk worden verplaatst naar de kerk van de H. Familie op de Lichtenberg (Veldstraat).

Vanaf maandag 20 juni a.s. zijn de vieringen als volgt gepland:
Missen in H. Familie kerk:

Zaterdag 17.30 u
Zondag 11.15 u
Woensdag 09.00 u
Vrijdag 09.00 u

Mocht u in het weekend graag de vieringen in de H. Familie kerk bezoeken, maar u hebt geen vervoer of u bent moeilijk ter been, meld dit dan even op ons parochiekantoor op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.00 u en 12.00 u tel. nr. 045-5313325. Wij proberen dan vervoer voor u te regelen.
U kunt uiteraard ook voor doopvieringen, huwelijken en uitvaartdiensten terecht in de H. Familie kerk. Wij proberen in de komende tijd onze vrijwilligers (koorleden en leden van werkgroepen) zo veel als mogelijk te betrekken bij de vieringen in de H. Familie kerk. Misintenties voor de vieringen in de H. Familie kerk kunnen opgegeven worden op het parochiekantoor: Kerkplein 3, dinsdag en donderdag 9.00 tot 12.00 uur, Tel: 045 – 531 33 25
Er wordt naar gestreefd om de H.H. Petrus en Paulus kerk rond Allerheiligen
(1 november) weer in gebruik te nemen. In ieder geval vóór 1 januari 2017. We beseffen heel goed dat e.e.a. wat ongemak met zich meebrengt, maar hopen toch dat in de komende maanden vele trouwe kerkgangers en anderen de weg weten te vinden naar de H. Familie kerk in de Veldstraat. Om vervolgens over enige tijd weer thuis te komen in een prachtig gerenoveerde Petrus en Paulus kerk, waar we met z’n allen hier in Schaesberg trots op kunnen zijn!!

Pastoer Freek Jongen en Kerkbestuur

 

juni 2016

Help Petrus en Paulus scoren! Soms zit het mee, soms zit het tegen…… Om geld voor de restauratie van de H.H. Petrus en Pauluskerk bij elkaar te harken, moet je soms het uiterste uit de kan halen, of …. enorm creatief zijn. Dat laatste kan van pastoor Jongen gezegd worden. Het is hem gelukt, om een groot aantal voetballen met het logo van Roda JC, gesponsord en wel, geleverd te krijgen. Het zijn niet zomaar Roda JC voetballen, neen het zijn voetballen, waarop de selectiespelers van Roda JC persoonlijk hun handtekening hebben geplaatst. Op facebook hebt u wellicht gezien dat enkele fanatiekelingen de dag voor Koningsdag in de kerk de ballen hebben opgepompt, want op Koningsdag zouden de eerste exemplaren worden verkocht. Jammer dan…. De burgemeester zou de eerste bal ‘aftrappen’, Gene Hanssen en enkele spelers van de kersverse kampioen VV Schaesberg waren ingevlogen om ons te assisteren bij de verkoop. Het weer was zo slecht dat de braderie niet kon doorgaan. Soms zit het tegen. IMG_0450 el

Voor een groep kinderen uit door een aardbeving getroffen Nepal zit het een beetje mee. Zij ontvingen van bewoners uit Landgraaf een tiental ballen en waren er dik tevreden mee. Zie bijgaande foto’s . Leo Pieters, onze koster en beheerder van het parochiezaaltje, was op Koningsdag toch enkele uurtjes aanwezig en hij stelde veel mensen, die een bal wilden kopen, niet teleur. Intussen heeft Leo, samen met enkele andere

IMG_0449 elvrijwilligers toch al 250 ballen verkocht. Soms zit het een beetje mee… Maar wij hebben er nog heel veel. Na verschillende bijzondere Hl. Missen, krijgt u de gelegenheid om alsnog een gesigneerde Rodabal te kopen. Dat zal in ieder geval na alle volgende koempelmissen en de Vormselmissen zijn. Bovendien zullen we Rodaballen gaan verkopen tijdens twee oefenwedstrijden die Roda JC speelt als voorbereiding op het nieuwe seizoen: te weten: dinsdag 5 juli a.s. om 19.00 u:

IMG_0448 el

V.V. Schaesberg – Roda JC Kerkrade (Sportcomplex Strijthagen) en op zaterdag 9 juli a.s. om 18.00 u: V.V. Chèvremont – Roda JC Kerkrade (Sportcomplex Kaffeberg). Helpt u mee om de restauratie te doen slagen? U koopt een gesigneerde Rodabal al voor € 10,00. U hebt een collectorsitem en u heeft een goed doel gesteund. Kunt u niet wachten om een bal aan te schaffen, neem dan gerust contact op met Leo Pieters 045-5313162 of 0627924517. Hij zal u beslist niet in de steek laten. Want zonder bal kun je niet scoren!! De ballen zijn gesponsord door de

architect, de hoofdaannemer en alle onderaannemers die gedurende de restauratie aan de kerk gewerkt hebben. IMG_0447 el

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2016

Restauratie van de Petrus en Pauluskerk Zoals in het vorige parochie-leven aangegeven verliepen de werkzaamheden door de zachte winter voorspoedig, maar het natte en koude voorjaar bleek echter een spelbreker. Het dak van het middenschip aan de noordzijde (pastorie) is inmiddels wel aangepakt. De leien zijn verwijderd evenals de dakkapellen. Momenteel wordt het gehele dakbeschot vernieuwd, tevens wordt de houten kapconstructie versterkt. Hierna zal de sacristie aangepakt worden. Voor het metselwerk is het nu nog te koud en te nat. We hopen hiermee echter snel te kunnen beginnen. Aan de zuidkant is het steiger verwijderd. De werkzaamheden die hier nog uitgevoerd moeten worden zullen vanuit de dakkapellen gebeuren dan wel met een hoogwerker. Op het reeds gerestaureerde metselwerk zien we plaatselijk witte vlekken de zogenaamde vroege uitbloei. Het is vast komen te staan dat dit vooral optreedt als er sprake is van overmatig veel (regen)water tijdens het metselen of voegen van de bakstenen. In metselwerk komen wateroplosbare bestanddelen voor, die afkomstig kunnen zijn uit de steen en/of de mortel. De meest voorko-mende oplosbare bestanddelen zijn sulfaten en vrije kalk. Deze bevinden zich in de poriën van het metselwerk. Bij regen gaan de sulfaten en vrij kalk in de poriën van het metselwerk in oplossing. Als het metselwerkoppervlak opdroogt, komen deze elementen weer naar de oppervlakte. De opgeloste bestanddelen slaan dan neer in het drogingsfront, dat zich in het metselwerk dan wel op het metselwerkoppervlak bevindt. Afhankelijk van waar het drogingsfront zich bevindt, treed zichtbare witte uitbloei op. Het is beter om er tijdens het eerste seizoen even niets aan te doen. In veel gevallen gaat het om wateroplosbare bestanddelen uit het metselwerk die er tijdens regen en winderig weer ook weer afspoelen. Met betrekking tot het binnenwerk hopen we snel groen licht te krijgen van de provincie Limburg. Als een akkoord vanuit Maastricht komt zal de kerk zoals in het vorig parochieblad ook reeds aangegeven tijdelijk gesloten worden. Dit zal dan vermoedelijk rond Pinksteren zijn. We hopen en rekenen nu al op uw begrip. Let op: Bij de opmaak van dit parochieblaadje is het moment van tijdelijke sluiting van de P&P kerk i.v.m. de restauratie nog niet bekend. Het zou dus goed kunnen dat vieringen en misintenties die in dit blaadje vermeld staan worden verplaatst naar de H. Familie kerk in de Veldstraat (Lichtenberg). Mocht dit het geval zijn, dan proberen wij iedereen hierover zo goed mogelijk te informeren.

maart 2016

Restauratie van de Petrus en Pauluskerk
Mede door het uitblijven van een strenge winter verloopt de restauratie van de Petrus en Pauluskerk gestaag
Aan de zuidkant, die bijna geheel klaar is, moeten alleen nog de deurtjes van de dakkapellen worden geschilderd. In de loop van week 13 zullen de steigers naar de noordkant worden verplaatst en zal hier het dak worden hersteld. Tevens kan dan met het voegen van de muren aan deze kant een aanvang worden gemaakt. Ook zullen dan de ramen aan de noordkant worden gerestaureerd en zal het glas-in-lood aan de oostkant worden teruggeplaatst.
Zodra de provincie goedkeuring heeft gegeven voor het herstel van de binnenkant van de kerk, zal met dit herstel een aanvang worden gemaakt hetgeen tot gevolg heeft dat de kerk dan tijdelijk gesloten zal zijn. De sluitingstermijn zal tijdig bekend worden gemaakt.

jan.2016

UITSLAG TREKKING LOTERIJ CERTIFICATEN

Op 30 december 2015 heeft pastoor Jongen uit de ruim 280 verkochte certificaten 3 nummers getrokken voor de eerste prijzen in de loterij.

Op de volgende nummers zijn de volgende prijzen gevallen:

Certificaatnummer 0719            Jumbo-waardebon ter waarde van € 25,00.

Certificaatnummer 0520            Jumbo-waardebon ter waarde van € 50,00.

Certificaatnummer 0779            Jumbo-waardebon ter waarde van € 75,00.

Deze uitslag wordt ook bekendgemaakt op onze website en facebook-pagina.

De prijzen kunnen worden afgehaald op het parochiekantoor tijdens openingsuren (dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 u.) onder overlegging van het certificaat.

Een volgende trekking wordt vooraf aangekondigd in dit parochieblad, op onze website en op onze facebook-pagina. Daar vindt u ook informatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot de restauratie, alsmede algemene informatie hierover.


dec. 2015:
Restauratie kerkgebouw HH. Petrus en Paulus, Schaesberg.
DSC08660Afstevende op het einde van het jaar 2015 is de restauratie nog in volle gang. De weersomstandigheden zaten niet tegen. Het werk wordt zeer vakkundig uitgevoerd. Er moest echter een wijziging van de werkzaamheden gemaakt worden die niet, en zeker niet in deze omvang waren te voorzien. Het werk vordert gestaag. Het bestaande voegwerk is voor driekwart deel uitgekapt, de daken zijn voor meer dan de helft van nieuw dakbeschot voorzien en een derde deel van de daken is inmiddels bedekt met nieuwe leien.  De kwaliteit van het bestaande voeg- en metselwerk is slecht. De kwaliteit van het metselwerk is pas duidelijk op het moment dat het voegwerk wordt uitgekapt. Ook werd duidelijk dat eerdere reparaties ten gevolge van zettingen (mijnschade, aardbeving) niet grondig waren uitgevoerd.  Het metselwerk meteen onder de muurplaat is op veel plaatsen gescheurd te gevolge van te veel naar buiten gerichte druk vanuit de kapconstructie op de muurplaten en daarmee ook op het metselwerk. Dit metselwerk dient eveneens vervangen c.q. hersteld te worden.  Door genoemde werkzaamheden zal het werk meer tijd vragen dan voorzien. De twee kleine gebrandschilderde glas en loodramen in de doopkapel en de drie grote gebrandschilderde glas en loodramen op het priesterkoor zijn inmiddels vakkundig gerestaureerd en teruggeplaatst. De werkzaamheden zullen in 2016 afgesloten worden. Maar als je meerwerk krijgt moet je als parochie meer bijdragen. We zullen dus doorgaan met het zoeken via acties naar financiële middelen. Aan de acties zal in het parochieblaadje en op de website aandacht geschonken worden.
 zie ook de uitzending op:   https://www.youtube.com/watch?v=f4l3_3vhQ7c
 

nov. 2015:

Restauratie P&P-kerk op TV!

Dat de restauratie van onze monumentale Petrus & Pauluskerk leeft binnen de Landgraafse gemeenschap, werd o.a. duidelijk doordat een filmploeg van Omroep Landgraaf een reportage maakte bij, en op de steigers rond de kerk! Deze reportage werd in week 43 via televisie uitgezonden.

Naast een interview met pastoor Freek Jongen en enkele restaurateurs komen interessante weetjes en inkijkjes over de verbouwing aan bod. U kunt de beelden terugzien door te klikken op:

Wij wensen u veel kijkplezier!

okt. 2015:

Restauratie P&P-kerk

Zoals iedereen in Schaesberg kan zien, verloopt de restauratie van onze Petrus & Pauluskerk voorspoedig. De bouwvakkers zijn druk in de weer om het dak te vernieuwen en de muren opnieuw te voegen.

Het grootste deel van deze restauratie wordt betaald met subsidiegelden van de provincie, de gemeente en het bisdom. Maar als parochiegemeenschap moeten we ook zelf een deel van het bedrag bij elkaar brengen.

Daarom bestaat nu de mogelijkheid om certificaten à €5,- / stuk te kopen voor dit goede doel.

Deze certificaten zijn genummerd en elk nummer vertegenwoordigt een lot, waarmee prachtige prijzen te winnen zijn. Ook degenen die eerder al via de leienactie een certificaat kregen, dingen mee naar de prijzen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevrouw Benedikte Candel, 
secretaris van het "Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg"
telefoon: 045 - 531 81 72
e-mail:    candel.konsten@ziggo.nl 

Kerkdak-leien nog niet ontvangen!
Begunstigers die hun kerkdak-lei nog niet hebben ontvangen roepen wij op om contact op te nemen met Mevrouw Benedikte Candel, 
secretaris van het "Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg" 
telefoon: 045 - 531 81 72 
e-mail: candel.konsten@ziggo.nl

sept. 2015:

Zoals iedereen in Schaesberg kan zien, verloopt de restauratie van onze Petrus & Pauluskerk voorspoedig. De hele zomer al draagt de kerk een blauwe jas en zijn bouwvakkers druk in de weer om het dak te vernieuwen en de muren opnieuw te voegen.

 Het grootste deel van deze restauratie wordt betaald met subsidiegelden van de provincie, de gemeente en het bisdom. Maar als parochiegemeenschap moeten we ook zelf een deel van het bedrag bij elkaar brengen. Daarvoor wordt in oktober een donateursactie gehouden.

 

P1110094 a

—————————-

Momenteel worden onze glas in lood ramen gerestaureerd door Atelier Flos te Steyl. Bijgaand enkele ramen waar aan gewerkt wordt.

Atelier Flos

juli 2015:

Restauratieproject goed op weg

Niemand die de P&P-kerk passeert, kan het ontgaan: de restauratie is in volle gang. Met man en macht wordt momenteel gewerkt om fase twee en drie van het project te realiseren. De werkzaamheden aan het angelustorentje op de viering van het schip en het priesterkoor zijn al afgerond. Ook het vernieuwen van het voegwerk en het dak op het parochiezaaltje is grotendeels klaar.

Op dit moment wordt het dak boven het priesterkoor onder handen genomen. Tegelijkertijd gaat een gerenommeerd bedrijf uit Steyl de gebrandschilderde ramen in de kerk een restauratiebeurt geven. De naaste buren van de kerk merken natuurlijk het een en ander van de werkzaamheden. Onlangs organiseerde het kerkbestuur een informatieavond om eventuele overlast met hen te bespreken.

De kosten van de restauratie worden voor een groot deel gedekt door subsidies van de provincie, de gemeente en het bisdom en door giften van parochianen en donateurs. Maar om het hele project ‘rond’ te krijgen, is nog 150.000 euro nodig. Daarbij geldt het motto dat alle kleine beetjes helpen om het gat iets kleiner te maken. Daarom wordt iedereen die de oudste kerk van Landgraaf een warm hart toedraagt, opgeroepen om mee te helpen. Donateurs die een financiële bijdrage willen leveren aan deze restauratie kunnen fiscaal voordelig uit zijn, omdat zij hun bijdrage verstrekken, omdat de parochie de ANBI-status heeft. Dit wil zeggen dat giften van aftrekbaar zijn van de belasting. Nadere informatie kan hierover ingewonnen worden bij de secretaris van het kerkbestuur

mevrouw mr. B. Candel-Konsten tel. 045-5318172.

DSC06611 -pDSC06707 -p

 

mei 2015:

P1100533

 

P1100535

 

30 april 2015:

IMG_6103 IMG_6106 IMG_6112

april 2015

Gedeputeerde Koopmans geeft officiële startsein renovatie

Vlak voor Pasen is de volgende fase van de renovatie van de Petrus en Pauluskerk van start gegaan. Hieraan wordt op 30 april een officieel tintje gegeven. Gedeputeerde Ger Koopmans en wethouder Ton Ancion komen dan de werkzaamheden bij de kerk bekijken en het officiële startsein voor de werkzaamheden geven.

Nadat vorig jaar de toren van de kerk gerestaureerd is, is nu het middenschip met de transepten aan de beurt. Op het hele gebouw komt een nieuw dak te liggen. Ook worden alle muren uitgekapt en opnieuw gevoegd. Deze zeer uitvoerige renovatie is mogelijk dankzij financiële bijdrages van de provincie Limburg, de gemeente Landgraaf en het bisdom Roermond. We zijn erg blij met deze steun en zullen de gedeputeerd en de wethouder graag rondleiden langs de werkzaamheden.

januari 2015

De restauratie van de Petrus- en Pauluskerk wordt zeer  waarschijnlijk dit voorjaar al hervat. Eind vorig jaar ontving het    kerkbestuur van de Samenwerkende Parochies Schaesberg het goede  nieuws dat de provincie Limburg een bedrag van €900.000,- euro beschikbaar stelt voor fase 2 en 3 van de restauratie van onze ruim   300 jaar oude kerk.

 Met deze bijdrage van de provincie is ruim de helft van het 1,8 miljoen euro kostende project binnen. De gemeente Landgraaf en het bisdom Roermond nemen een deel van de andere helft van de kosten voor hun rekening. Dan blijft er nog een gat in de begroting over dat door de parochie zelf gedicht moet worden. Hiervoor lopen al enige tijd allerlei acties, zoals de verkoop van leien. Giften om het totale bedrag bij elkaar te halen, blijven welkom op rekeningnummer: NL92RABO0146067789.

 Met alle toegezegde steun ziet het ernaar uit dat fase 2 van de restauratie dit voorjaar kan beginnen. Dit betekent een nieuwe dakconstructie, nieuwe leien en nieuwe dakgoten voor het middenschip van de kerk. Tegelijkertijd worden ook de glas-in-loodramen en het voegwerk van de buitenmuren hersteld. Fase 3 bestaat uit dezelfde werkzaamheden voor de rest van het kerkgebouw. Fase 1 bestond uit de restauratie van de toren en is vorig jaar al succesvol afgerond.

 Bij de restauratie wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Zo worden de stalen brugijzers in de glas-in-loodramen vervangen door messing en hebben de nieuwe dakleien een verwacht levensduur van zeker 80 jaar. Met deze restauratie wordt de Petrus- en Pauluskerk toekomstbestendig gemaakt. Op de middellange termijn zal dit de enige kerk in het cluster Schaesberg zijn die voor pastorale activiteiten wordt gebruikt. Bovendien blijft door de restauratie een beeldbepalend monument in Schaesberg behouden.

  dec. 2014

Bestelde leien t.b.v. restauratiefonds

Werd een bestelde lei door u nog niet ontvangen gelieve u contact op te nemen met: mevr. B. Candel tel: 045 – 5318172

 Restauratiefonds

Het saldo van ontvangen giften van parochianen en diverse stichtingen op rekening van het restauratiefonds van de Petrus & Pauluskerk bedroeg per 30-11-2014 € 95.499,49 Hartelijk dank aan alle gulle gevers. Begin 2015 hopen wij verder te gaan met de uitvoering van de restauratie van onze kerk. Wij houden u verder op de hoogte.

Het kerkbestuur

 

juli 2014

Persbericht Schaesberg, 13 juli 2014.

Dankjewel voor hulp bij renovatie Petrus & Pauluskerk.

Stukje kerkdak voor bisschop Wiertz.

Bisschop Wiertz van Roermond heeft een ‘stukje dak’ van de Petrus & Pauluskerk in Schaesberg mee naar huis gekregen. Na afloop van de jaarlijkse vormselviering kreeg de bisschop onlangs een lei van het dak aangeboden met daarop een afbeelding van de kerk en het zegel van de parochie. Het cadeautje was bedoeld als dank voor de hulp van het bisdom bij de renovatie van de kerk.
De ‘oude kerk’ van Schaesberg wordt momenteel voor meer dan 2 miljoen euro gerenoveerd. Afgelopen half jaar is de toren al onder handen genomen. Er zijn nieuwe leien op de torenspits gelegd en alle muren zijn opnieuw gevoegd. Binnenkort starten fase 2 en 3 van het renovatieplan. Die bestaan uit het vervangen van het dak op de rest van de kerk en eveneens het opnieuw voegen van alle muren. 
De renovatie wordt voor een groot deel betaald met financiële steun van de gemeente Landgraaf, de provincie Limburg en het bisdom Roermond. Maar de parochie moet ook zelf een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Daarvoor is onder meer een actie gestart om leien van het nieuwe dak te laten adopteren of oude leien per stuk te verkopen. Er zijn leien in diverse prijsklassen verkrijgbaar. Er zijn er inmiddels al meer dan honderd verkocht. 

bisschop neemt lei in ontvangst -pix

 

 

Bisschop Wiertz neemt de lei in ontvangst uit handen van Wiel  Miseré, de vice-voorzitter van het kerkbestuur.

Noot voor de redactie:

Meer informatie over de renovatie van de Petrus & Pauluskerk in Schaesberg is verkrijgbaar bij dhr. Wiel Miseré 045-5310232 of bij pastoor Freek Jongen: 045 – 5313325. 

———————————————

Werkzaamheden klaar. Nu de rest nog!

Dubbelklik.. ⇒  P&P-infobrief 4            Dubbelklik.. ⇒  P&P-infobrief 4-2

 

http://www.atelierflos.nl/glas.html

———————————————–

 

 

 

 

Hits: 1865