Kerken, Parochies, Clusters Landgraaf

jan. 2016

Grenswijziging Dekenaten Kerkrade en Heerlen

De parochies in de gemeente Landgraaf ressorteren thans onder het dekenaat Heerlen. In de achterliggende tijd is echter gebleken dat een meer evenwichtige verdeling van het aantal parochies tussen de dekenaten Heerlen en Kerkrade wenselijk is. Daarom heeft bisschop Frans Wiertz besloten dat per 1 januari 2016 alle parochies van Landgraaf zullen gaan behoren tot het dekenaat Kerkrade.

2015

Landgraaf midden:

http://www.dekenaatheerlen.net/Dekenaat_Heerlen/Landgraaf_Midden.html

Ubach over Worms:    

http://www.dekenaatheerlen.net/Dekenaat_Heerlen/UbachOverWorms.html

Schaesberg:

http://www.dekenaatheerlen.net/Dekenaat_Heerlen/Schaesberg.html

 

Hits: 1302