BESTUUR

sept. 2017   Kerkbestuursleden

Met het verstrijken van de benoemingstermijn heeft bisschop Frans Wiertz per 1 september jl. eervol ontslag verleend aan onze kerkbestuursleden
Wiel Miseré, Ton Konsten en Alex Schiffelers. Zij zijn al ruim 8 jaar kerkbestuurslid van de Samenwerkende Parochies in Schaesberg. 
Vanaf 1 maart 2016 zijn ze kerkbestuurslid van de Samenwerkende Parochies Schaesberg / Nieuwenhagerheide. Wiel, Ton en Alex namens al onze parochianen heel hartelijk dank voor jullie inzet in de afgelopen jaren.
We hopen natuurlijk dat jullie ook in de toekomst betrokken blijven bij onze parochies. Altijd welkom! Per 1 september jl. heeft onze bisschop tot nieuw lid van ons Kerkbestuur benoemd de heer Twan Brouns, uit de Gerardsstraat 8.
Twan is altijd docent geweest aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO). Zijn aandachtsveld vanuit het kerkbestuur is dan ook
vooral het jeugd- en jongerenwerk in onze parochies. Twan, van harte proficiat! Welkom in ons midden, we hebben alle vertrouwen
in een goede samenwerking en we hopen dat je veel mag gaan betekenen voor onze parochies!

Pastoor Freek Jongen

Leden Kerkbestuur:Naam:
Voorzitter:Pastoor Drs. Freek Jongen045 - 531 33 25
Secretaris:Mr. Benedikte Candel045 - 531 81 72
Penningmeester en vice voorzitterMath Gootzen045 - 531 17 88
Diaconie Jos Crutzen045 - 531 43 13
Gebouwen beheer:Jos Borghans 06 - 223 959 96
Jeugd- en jongerenwerk
(Catechese)
Twan Brouns045 - 531 75 67

 

Hits: 1777