Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans:

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn.
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.
Ook zijn onze parochies actief betrokken bij maatschappelijke projecten zoals bijvoorbeeld het project Harteklop.
Vindt u onze kerken ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. Omdat de kerken geen subsidies krijgen, zijn zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden (parochianen). Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Zoals gezegd: de parochies krijgen geen subsidie. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Wilt u geven, geef dan slim.
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.
Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur

Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage:
Parochies Schaesberg: NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH. Petrus & Paulus
Parochie Nieuwenhagerheide: NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. kerkbijdrage parochie H. Hart van Jezus

Hits: 7