Kapelaan Sebastian Eriyangalath

Kapelaan Sebastian Eriyangalath

Sebastian Eriyangalath is per 15 september benoemd tot kapelaan in onze Samenwerkende Parochies in Schaesberg en Nieuwenhagerheide. Kapelaan Sebastian gaat wonen op de pastorie in Nieuwenhagerheide.

Wij hopen dat kapelaan Sebastian zich heel snel bij ons thuis zal voelen. We hebben in ieder geval alle vertrouwen in een fijne samenwerking en hopen dat hij veel mag betekenen voor onze parochianen.

Pastoor Freek Jongen en Kerkbestuur

 Kapelaan Sebastian zal zich hieronder nader aan u voorstellen:

Ik ben Sebastian Eriyangalath, ben geboren op 16 mei 1974. Ik kom uit India, uit het bisdom van Cochin, in Kerala, een zuidelijke deelstaat van India. In dit bisdom zijn sporen van de Nederlandse cultuur, omdat van 1663 tot 1795 Cochin onder Nederlands bestuur stond. Ik ben precies twee jaar geleden naar Nederland gekomen en woonde op het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade. Hier leerde ik Nederlands, maakte kennis met de cultuur en achtergrond van het bisdom Roermond en Nederland. Toen ik 27 was, ben ik priester geworden in het jaar 2000, en was werkzaam in mijn bisdom. Daar was ik onder andere verantwoordelijk voor de catechese en de opleiding van catechisten.

Na 15 jaar van mijn priesterlijke dienst in India had ik de wens om als missionaris te gaan werken. Ik heb met mijn bisschop in India gesproken over mijn wil. Omdat er een kleine relatie was met Nederland en de noodzaak van priesters in het bisdom Roermond, heeft mijn bisschop contact opgenomen met de bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz. Daarna werd ik verwelkomd door het bisdom Roermond. Daarom ben ik hier.

 Na 7 maanden van mijn taalopleiding, werd ik benoemd als kapelaan in Vommmm-parochies. (in de kerk van Venselderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek). En nu heb ik een nieuwe benoeming als kapelaan in Landgraaf, en ik zie het als de wil van God.

Ik ben erg blij te werken in het bisdom Roermond en ik zie dit als het plan van God met mij. Ik verheug me op een goede samenwerking met pastoor Freek Jongen. Ik beloof dat ik mijn best zal doen voor de mensen in de parochies.

Ik vraag uw gebed voor mij.
Met vriendelijk groet
Kapelaan Sebastian

Hits: 325