Werkbezoek Bisschop

Bisschop Harrie Smeets op werkbezoek in onze parochies
Van 15 tot en met 17 maart jl. bracht bisschop Harrie Smeets een werkbezoek aan de parochies in het dekenaat Kerkrade. Op zaterdagochtend 16 maart werd de bisschop in het Parochiehuis in Nieuwenhagerheide ontvangen door de leden van ons pastoraal team, het Kerkbestuur en de “Klankbordgroep Pastoraal Beleidsplan”. Ook het pastorale team en het Kerkbestuur van de parochie Nieuwenhagen was daarbij aanwezig. Met deze parochie zullen we in de komende tijd toewerken naar een groter samenwerkingsverband tussen de parochies Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen.
De bisschop kreeg tijdens zijn werkbezoek te zien en te horen wat we de afgelopen jaren gedaan hebben om de parochie levendig te houden. Hij werd bijgepraat over onze kerkgebouwen en de jarenlange restauraties. Ook het proces van herbestemming van kerkgebouwen (zoals het nieuwe Cultuurhuis in de voormalige H. Familiekerk) kwam aan de orde. De bisschop kreeg te zien hoe in bijzondere liturgievieringen (o.a. gezinsmissen, Driekoningen-viering, Koempelmissen en Dialectmis) en via catecheselessen op school heel diverse doelgroepen worden bereikt. Tenslotte kreeg bisschop Smeets uitleg over het diaconieproject Harteklop, dat vanuit de parochie is opgezet en nu ook door allerlei andere maatschappelijke instanties wordt meegedragen.
Het was een eerste informatieve kennismaking met onze parochies.
Na afloop zei bisschop Smeets erg blij te zijn met het enthousiasme, de inzet betrokkenheid van zoveel vrijwilligers in onze parochies.

Hits: 66