In de spotlight

In de spotlight, door kapelaan Sebastian.


Binnenkort verschijnt een nieuwe rubriek in de komende parochieblaadjes.


Hier alvast de eerste editie op onze website:

Ons geloofsleven zou eigenlijk geen routine moeten zijn. Deelnemen aan de liturgische activiteiten ‘op de automatische piloot’ en zonder de ware betekenis ervan te kennen zou er toe kunnen leiden dat we niet zien hoe mooi, zinvol en rijk ons geloof kan zijn. Wanneer het geloof steeds opnieuw een persoonlijke ervaring kan worden, vinden we dat zinvol en gaan we steeds meer betekenis geven aan ons geloof.

Onder de titel ‘In de spotlight’ zou ik daarom graag de lezers in de volgende edities van ’t Parochieklöksjke op een eenvoudige en eigentijdse manier willen laten delen in een stukje informatie over een aantal rituelen, gebruiken, begrippen, voorwerpen en activiteiten in onze kerk. En over de betekenis ervan voor ons katholieke geloof. Hoe velen van ons weten bijvoorbeeld wat de betekenis is van het handen wassen van de priester tijdens de mis, waarom onze heilige Schrift de naam ‘Bijbel’ heeft of wat de betekenis en bedoeling van een relikwieis?

De H. Eucharistie is het hart van de katholieke kerk. Jezus zei namelijk: ‘Blijft dit doen om mij te gedenken’. Volgens Hem is de eucharistie het voedsel voor onze ziel. Volgende keer zou ik daarom willen beginnen met het thema ‘Eucharistie’ en hoop ik dat u mijn bijdrage zinvol en nuttig zult vinden. Ik hoor het graag van u.

Kapelaan Sebastian

 

Hits: 11