HOMEPAGE

Inleveren misintenties en kopij
vóór 12 juni 2019

Opbrengst Vastenactie

Tijdens de Vastenperiode is er geld ingezameld voor de actie: Schoon water verandert alles!
In het weekend van 6 en 7 april vonden in de HHart kerk de vastenactievieringen plaats. Een aantal vormelingen hebben bij deze vieringen geholpen en het bedrag van € 506 opgehaald. De opbrengst van de Vastenactie in de HHartparochie voor de Vastenactie was € 370,45. Ook op basisschool Op gen Hei is actie gevoerd, het opgehaalde bedrag was nog niet bekend toen de kopy ingeleverd werd.
Opbrengst Vastenactie Petrus en Paulus Parochie bedraagt € 730,06.
Dit is exclusiefde opbrengst van de basisscholen.

Read more

Weekendmissen in zomervakantie

In de periode van de zomervakantie (6 juli tot en met 18 augustus) komt op zaterdagavond de H. Mis om 19.00 uur in de H. Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide te vervallen.

Read more

John Venhovens nieuwe beschermheer Schutterij St. Hubertus

Op zaterdag 22 juni a.s. zullen bestuur en leden van Schutterij St. Hubertus uit Schaesberg aanwezig zijn in de eucharistieviering om 17.30 uur in de Petrus en Paulus kerk. In die viering zal John Venhovens door leden van de Schutterij en door aalmoezenier pastoor Freek Jongen worden geïnstalleerd tot beschermheer van Schutterij St. Hubertus.

Read more

Sluiting mei-maand Leenderkapel

Op vrijdag 31 mei a.s. vindt om 19.00 uur bij de kapel  van Leenhof de plechtige sluiting plaats van de mei-maand. Voorganger in deze H. Mis is hulpbisschop Everard de Jong. De viering wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van de Petrus en Paulus parochie. In de maanden juni, juli en augustus is er iedere zaterdagochtend om 8.30 uur nog een H. Mis bij de Leenderkapel. Op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, donderdag 15 augustus, vindt om 19.00 uur bij de Leenderkapel de zegening van de “Kroedwusj” plaats. De sluiting van het kapelseizoen staat gepland op zaterdag 7 september a.s. om 19.00

Read more

Bijzonder koorconcert in Petrus en Pauluskerk op vrijdag 31 mei a.s.

In het kader van het “CantaRode Internationaal Koorfestival” te Kerkrade (www.cantarode.nl) vinden op vrijdag 31 mei a.s.op verschillende plaatsen in de Euregio concerten plaats, georganiseerd door lokale koren met medewerking van gerenommeerde (inter)nationale ensembles, die aan het CantaRode-festival deelnemen. Een van deze bijzondere koorconcerten vindt plaats in onze Petrus en Pauluskerk.Het concert begint om 20.00 uur. Entree: vrije gave.
MoKla Vocaal Ensemble (o.l.v. Ute Jobes) tekent voor de organisatie van dit concert. De gastkoren, waarmee MoKla Vocaal Ensemble (www.mokla.nl) dit regioconcert verzorgt, zijn:

U bent van harte welkom.

Read more

Vormselmissen

Op donderdag 20 juni a.s. vindt om 19.00 uur de Vormselmis plaats in de H.H. Petrus en Paulus kerk in Schaesberg. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Chrisko koor uit Heerlen.
Op vrijdag 21 juni a.s. is om 19.00 uur de Vormselmis in de H. Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide. Deze viering wordt opgeluisterd door het Popkoor Thirdwing uit Heerlen.

Read more

Koninklijke Onderscheidingen

Bij gelegenheid van Koningsdag werd op vrijdag 26 april jl. door burgemeester Vlecken aan 4 Landgraafse inwoners een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Franz Hemer ontving een Koninklijke Onderscheiding omdat hij 54 jaar mantelzorger was voor zijn meervoudige gehandicapte zoon Frans.
Jos Meens vervult al vele jaren bestuurslidmaatschappen bij Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide (Erebestuur) en het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph. Verder is Jos ook lid en penningmeester van ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius in de parochie van Nieuwenhagerheide.
Gerrit van Voorst is al vele jaren bestuurslid/penningmeester, vaandeldrager en vrijwilliger bij Fluit- en Tambourcorps St. Paulus. Bovendien is Gerrit al vele jaren als vrijwilliger actief betrokken bij de organisatie van de Sacramentsprocessie in Schaesberg.
Nico Waterschoot is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Sanchabba en als vrijwilliger en adviseur betrokken bij de Stichting Bruggen van Vriendschap in Landgraaf.
Franz, Jos, Gerrit en Nico namens ons Kerkbestuur nogmaals van harte proficiat met het ontvangen van een welverdiende Koninklijke Onderscheiding. Goed dat er mensen zijn zoals jullie die zich in deze tijd blijven inzetten voor de naaste medemens en onze samenleving!
Pastoor Freek Jongen en Kapelaan Sebastian Eriyangalath

Read more

Koempelmis

Op Pinksterzondag 9 juni a.s. is om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk een Koempelmis, waarin in het bijzonder worden herdacht de overleden koempels van de voormalige Laura mijn in Eygelshoven. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Dameskoor van de Petrus en Paulus parochie.

Read more

Autozegening

Op zondag 7 juli a.s. vindt om 12.00 uur de jaarlijkse autozegening plaats op de parkeerplaats achter de Schaesbergerhof in Schaesberg.

Read more

Beeld O.L.V. Sterre der Zee in kerk Terwinselen - Kerkrade

Op zondag 7 juli 2019 mag parochie Terwinselen het beeld O.L.V. Sterre der Zee ontvangen in haar kerk. Dit mag zondermeer het hoogtepunt van het feestelijk jaarprogramma zijn, rondom het 100 jarig bestaan van de parochie. Eenieder is uitgenodigd om op deze dag een viering bij te wonen of die zondag de kerk binnen te lopen om bij O.L.V. Sterre der Zee een kaarsje aan te maken. Het dagprogramma ziet er als volgt uit: om 10.00 uur is er een feestelijke H.Mis, waarin het Maria beeld plechtig de kerk zal worden binnengedragen. Om 13.00 uur is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. In de middag zal om 14.30 uur een Marialof zijn met op het einde een korte uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Gedurende deze dag is op het pastorieplein een gezellig terras ingericht voor de bezoekers om een kopje koffie of thee te drinken.

Read more

Communicanten

Read more

 

Geachte parochiaan

Net zoals voorgaande jaren willen wij hierbij een beroep op u doen voor een vrijwillige bijdrage voor het parochieblaadje.
U ontvangt het parochieblaadje gratis, maar het kost ons natuurlijk wel geld.
Daarom is iedere bijdrage welkom.
U kunt uw bijdrage overschrijven op een van onderstaande bankrekeningen o.v.v. bijdrage parochieblad
- Rekeningnummer: NL 49 RABO 0113 6787 11 t.n.v. Parochie H.Hart van Jezus te Landgraaf

- Rekeningnummer: NL 42 RABO 0146 0478 34 t.n.v. Parochie HH. Petrus & Paulus te Landgraaf

- Rekeningnummer: NL 51 INGB 0001 6920 43 t.n.v. Parochie HH. Petrus & Paulus te Landgraaf

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw blijk van waardering.
Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg / Nieuwenhagerheide.

Read more

 

------------ Binnenkort

22 Mei 2019
Herhaal elke 1 Week op : Woensdag
Verdriet dat je deelt kun je dragen   De samenwe
Bekijk meer

26 Mei 2019
Zondagmiddag-Activiteit bij Harteklop.  Harteklop
Bekijk meer

26 Mei 2019
In de kerk H. Hart van Jezus zullen hun Eerste H.
Bekijk meer

Hits: 12140