STARTPAGINA

Inleveren misintenties en kopij: vóór .......... 2019

 
In verband met een feestelijke viering in de parochiekerk van Nieuwenhagen komen op zondag 1 september a.s. de H. Missen te vervallen in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Schaesberg en in de H. Hart van Jezuskerk in Nieuwenhagerheide. (zie verderop op deze pagina)

                    

Sluiting mei-maand Leenderkapel
Op vrijdag 31 mei a.s. vindt om 19.00 uur bij de kapel van Leenhof de plechtige sluiting plaats van de mei-maand. Voorganger in deze H. Mis is hulpbisschop Everard de Jong.

 De viering wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van de Petrus en Paulus parochie. In de maanden juni, juli en augustus is er iedere zaterdagochtend om 8.30 uur nog een H. Mis bij de Leenderkapel. Op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, donderdag 15 augustus, vindt om 19.00 uur bij de Leenderkapel de zegening van de “Kroedwusj” plaats. De sluiting van het kapelseizoen staat gepland op zaterdag 7 september a.s. om 19.00

Read more

 Bedevaart Naar Kevelaer

Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer plaats.
Iedereen die mee wil gaan, is welkom!


Enige info:
-Kosten: € 17,50 p.p.
-Het programma:
8.30 Vertrek bus 1 Wilhelminastraat.
2e opstapplaats Kerk Veldstraat Vertrek 8.35
8.40 Vertrek bus 2 Hoofdstraat/Markt
11.15 H.Mis (Clarissen)
15.00 Kruisweg Forum Pax Christi
17.15 Lof Kaarsenkapel
18.00 Vertrek bus
De tussenliggende tijden en de maaltijden
kunnen door iedereen naar eigen inzicht  
ingevuld worden.
Verdere info en opgave bij gelijktijdige betaling:
-Karin Peters, Gatestraat 57, 6373 LP Landgraaf. tel: 5325936/ 06-18693046
-Parochiekantoor P&P, Kerkplein 3, 6372 EZ Landgraaf tel: 5313325
dinsdag en donderdag open van 9.00 uur tot 12.00 uur

Read more

Communie- en Vormseldata 2020
Zondag 19 april 9.30 u H. Hart:                          Communie Op gen Hei
Hemelvaartsdag 21 mei 9.30 u P&P:                  Communie Schatgraver
Hemelvaartsdag 21 mei 11.30 u H. Hart:            Communie Wereldwijs
Pinksterzondag 31 mei 11.30 u P&P:                  Communie Harlekijn
Vrijdag 5 juni 19.00 u P&P:                                Vormsel Schatgraver / Harlekijn
Vrijdag 12 juni 19.00 u H. Hart                           Vormsel Op gen Hei / Wereldwijs / ‘t Valder

Vernielingen kerkhof HH. Petrus & Paulus
In de nacht van 16 op 17 mei jl. hebben onverlaten vernielingen aangericht op het kerkhof Petrus en Paulus aan de Hoofdstraat te Schaesberg.


Van een groot aantal graven zijn accessoires meegenomen en een klein aantal graven is beschadigd. Het kerkbestuur heeft contact gehad met de politie en getracht aangifte te doen. Dit kan echter niet omdat het kerkbestuur verhuurder is van de grond, waarop de rechthebbende een monument heeft laten plaatsen. Als er aan uw bezit schade is toegebracht, moet u hiervan aangifte doen bij de politie. U kunt dan wellicht ook aanspraak maken op een vergoeding van uw eigen verzekering. Mocht u aangifte doen, dan kan dat via internet of via 0900-8844. Ook kunt u aangifte doen op het gemeentehuis in Landgraaf, maar hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken. De heer Marc Rodenbusch, wijkagent van Schaesberg, behorende bij het basisteam Brunssum/ Landgraaf, is op de hoogte van deze zaak en heeft zelf schade waargenomen tijdens zijn bezoek aan de begraafplaats.

Read more

  Kerkgebouwen Kakert en Eikske
Nadat al eerder de vereiste procedures waren doorlopen om de kerkgebouwen in de Kakert en op ’t Eikske te sluiten, heeft bisschop Harrie Smeets met ingang van 26 mei jl. de H. Barbarakerk in de Kakert en de H. Michaëlkerk op ’t Eikske definitief aan de eredienst onttrokken.

Dit besluit is ook op zondag 19 mei aan onze kerkgangers bekend gemaakt.
De kerk in de Kakert hopen we op korte termijn te verkopen aan het Nieuw Apostolisch Kerkgenootschap (NAK). De kerk op ’t Eikske verkeert in een slechte bouwkundige staat en zal helaas gesloopt moeten worden. Het kerkbestuur is hierover in gesprek met de gemeente Landgraaf, de provincie Limburg en IBA Parkstad. Het is de bedoeling dat de materialen die vrijkomen bij de sloop van de kerk hergebruikt gaan worden bij de verdere ontwikkeling van het gebied rond de kerk. Zodra hierover meer met zekerheid te zeggen valt, zullen we u uiteraard nader informeren.

Read more

 Christoffeltrofee naar Landgraaf !
Zaterdag 18 mei deden Noa, Ruben, Stijn en Mirte aan de Christoffeldag in Roermond mee, een gezellige dag vol activiteiten voor de vormelingen, georganiseerd door het Bisdom. In onze groep zaten ook vormelingen van het Valder, we waren met 7.

 We begonnen met een dienst onder leiding van hulpbisschop Everhard de Jong. Daarna gingen we dwars door de stad naar de kantoren van het bisdom voor de 1e workshops die allemaal te maken hadden met het thema van de dag: Teamspirit. We maakten een schilderij, we zongen en volgden een workshop over keuzes maken. De ochtend werd afgesloten met de lunch in de tuin, het was best warm, 23 graden terwijl het regende in Landgraaf. Na de lunch beklommen we de toren van de Kathedraal en gingen naar het Bisschopshuis voor een les van Mgr de Jong. Tenslotte naar de stormbaan, waar we hard ons best hebben gedaan de nodige punten te verzamelen, kapotte vingers en knieën, maar het is gelukt! Onze schilderijen zijn geselecteerd om op wereldreis naar Uganda te gaan en.... we wonnen de dagprijs: De Christoffel trofee mocht mee naar de parochies Nieuwenhagen en Nieuwenhagerheide!
Stijn: Toen we aankwamen in de kerk dachten we dit wordt echt niks. We hoorden dat je een prijs kon winnen. Toen gingen we er natuurlijk echt voor. We gingen allemaal activiteiten doen die iedereen super leuk vond. Toen kwam natuurlijk het spannendst. De prijs uitreiking. De winner is…. Groep 5 (dat waren wij). Natuurlijk waren we allemaal super trots op elkaar. Uiteindelijk was het een super leuke dag. Waar elke vormeling beslist aan mee moet doen!

Read more

 Ziekencommunie
In verband met de zomervakantie komt de ziekencommunie in de maand augustus te vervallen.

Uitbreiding cluster met parochie Nieuwenhagen
Deze maand gaat pastoor Louis Terranea officieel met emeritaat.

  Hij was bijna 25 jaar parochieherder van O.L.V. Hulp der Christenen parochie in Nieuwenhagen. Op zondag 7 juli a.s. neemt pastoor Terranea afscheid van de parochie met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk van Nieuwenhagen. Aansluitend wordt hem tussen 13.00 uur en 15.00 uur een afscheidsreceptie aangeboden in de Harmoniezaal op het Sunplein.
Vanaf 1 september a.s. zal de parochie Nieuwenhagen deel gaan uitmaken van het reeds bestaande parochiecluster Schaesberg / Nieuwenhagerheide en worden pastoor Freek Jongen en kapelaan Sebastian Eriyangalath ook benoemd tot pastoor en kapelaan van de O.L.V. Hulp der Christenen parochie in Nieuwenhagen.

Read more

 
Zondag 1 september: Feestelijke start in parochie Nieuwenhagen
Op zondag 1 september a.s. zullen pastoor Freek Jongen en kapelaan Sebastian Eriyangalath voor het eerst voorgaan in hun nieuwe parochie in Nieuwenhagen.

  De viering begint om 11.00 uur in de O.L.V. Hulp der Christenenkerk aan de Heigank. De feestelijke eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door het gemengd kerkelijk zangkoor, de Jachthoornblazers en harmonie St. Caecilia. Aansluitend aan de viering is er achterin de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken onder het genot van koffie en vla.
In verband met deze feestelijke viering in de parochiekerk van Nieuwenhagen komen op zondag 1 september a.s. de H. Missen te vervallen in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Schaesberg en in de H. Hart van Jezuskerk in Nieuwenhagerheide

Read more

H. Missen vanaf 1 september a.s.
Vanaf 1 september gelden in het parochiecluster Schaesberg / Nieuwenhagerheide / Nieuwenhagen de volgende mistijden:
Zaterdagavond:
17.30 u                        H.H. Petrus en Paulus (Schaesberg)
18.00 u                       O.L.V. Hulp der Christenen (Nieuwenhagen)
19.00 u                       H. Hart van Jezus (Nieuwenhagerheide)
Zondagochtend:
9.30 u                        H. Hart van Jezus (Nieuwenhagerheide)
11.00 u                      H.H. Petrus en Paulus (Schaesberg)
11.00 u                      O.L.V. Hulp der Christenen (Nieuwenhagen)
Maandag            19.00 u                        H.H. Petrus en Paulus (Schaesberg)
Dinsdag              19.00 u                        H. Hart van Jezus (Nieuwenhagerheide)
Woensdag         19.00u                         O.L.V. Hulp der Christenen (Nieuwenhagen)
Donderdag       19.00 u                        H. Hart van Jezus (Nieuwenhagerheide)
Vrijdag               19.00 u                        H.H. Petrus en Paulus (Schaesberg)

Sluiting kapelseizoen Leenderkapel
Op zaterdag 7 september a.s. vindt bij de kapel van Leenhof de feestelijke sluiting plaats van het kapelseizoen. De viering begint om 19.00 uur. Nadere info volgt later via de weekbladen. In verband met deze feestelijke viering komen op zaterdagavond 7 september de H. Missen in onze parochiekerken (H.H. Petrus en Paulus, H. Hart van Jezus en O.L.V. Hulp der Christenen) te vervallen.

Gemengd koor Crescendo uit Doenrade
Op zondag 8 september a.s. zal de H. Mis om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk worden opgeluisterd door het bekend Gemengd koor Crescendo uit Doenrade. Het koor werd in 1947 opgericht en bestaat momenteel uit ongeveer 80 zingende leden. Zeker de moeite waard om op 8 september eens te komen luisteren!!

Ziekenzondag
De vieringen op zondag 8 september a.s. staan in het teken van ziekenzondag.
Er wordt dan ook een extra kerkdeurcollecte gehouden voor onze plaatselijke Zonnebloemvereniging.

Loop voor Hoop ….
Er worden nog collectanten gezocht voor K.W.F. Kanker Bestrijding in de week van 1 tot en met 7 september a.s. Aanmelden kan bij: Wilma Toussaint, tel. 045-5316232.

Opbrengst Vastenaktie scholen Schaesberg
Voor de Vastenaktie “Water verandert alles” hebben de kinderen van basis-school De Schatgraver het geweldige bedrag van € 2.170,-- bij elkaar gebracht. De communicanten van O.B.S De Harlekijn uit Schaesberg hebben het bedrag van
€ 166,40 opgehaald. Heel hartelijk dank voor jullie inzet voor de vastenactie. Een geweldige prestatie en een extra vermelding waard!

Wie wil ons helpen als collectant?
We zijn op zoek naar vrijwilligers die om de 2 weken op zaterdag om 17:30u willen collecteren in de Petrus en Paulus Parochie. U kunt zich aanmelden bij dhr. L.Pieters tel: 06­­­-27924517 of 045-5313162

50 Jaar Koor Voyage – Koor Voice of Youth
Het is al iets meer dan 50 jaar geleden dat de toenmalige kapelaan Louis Cordewener het jongerenkoor Voice of Youth oprichtte in de H.Hart parochie te Nieuwenhagerheide.

In die tijd werd ook begonnen met het verzorgen van de vieringen met eigen misteksten en muziek. Een maal per maand was er een jongerenviering in Nieuwenhagerheide en al heel snel werd er ook gezongen in de parochie Maria Hulp der Christenen in Nieuwenhagen. De eerste dirigent werd gevonden in de heer Hein Meens (†). Er volden er nog vele tot heden. Tussen het 5 jarig en 10 jarig bestaan ergens stonden 115 jongeren op het altaar. Niet meer voor te stellen deze aantallen in de huidige tijd.
Een foto gemaakt tijdens het 5-jarig bestaan kunt u hierbij aantreffen.
Omstreeks het 35 jarig bestaan heeft het koor de naam aangepast van Jongerenkoor Voice of Youth (Stem der Jeugd) naar Koor Voyage. Symbolisch is de naam Voyage. Een reis door de tijd. Er staat Voy in van Voice of Youth en Age m.b.t het ouder worden.
Ongeveer in dezelfde tijd begon het koor ook zijn repertoire te verbreden. Er werd tenslotte niet meer alleen in de kerk gezongen maar er kwamen ook steeds meer niet kerkelijke, zogenaamde wereldlijke optredens.
Vandaag de dag treed koor Voyage op in bejaarde en/of verzorgingstehuizen, op kunstmarkten, tijdens kerstmarkten of in winkelcentra maar ook in de kerk is het koor nog steeds te beluisteren.
Op 5 oktober zal er een feestelijke jubileum mis zijn in de H.Hart kerk van Nieuwenhagerheide,aanvang 19.00 uur.
hopen daar vele oudleden te mogen ontmoeten, zeker omdat deze feestmis
gevolgd wordt door een reünie voor alle huidige en oud leden van Voice of Youth en Voyage welke gehouden wordt in gemeenschapshuis het Stroatje, Eijgelshovenerweg 4 te Ubach over Worms, Landgraaf. Graag ontmoeten wij in de jubileummis en de aansluitende reünie vele oud leden. Graag aanmelden via info@koorvoyage.nl.

Read more

Herdenking oorlogsslachtoffer W.J.H. Timmers

Van dhr. E. Brouwer ontvingen wij de uitnodiging voor de herdenking op 24 september a.s. op de Leusderheide wanneer het 75 jaar geleden is dat dhr. Willem Joseph Hubert Timmers werd omgebracht.

  Dhr. Timmers werd 45 jaar en is begraven op R.K. Begraafplaats H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.
Verzoek is eventuele familieleden te attenderen op deze herdenking / personen op wiens naam het graf staat van dhr. Timmers..
Edie Brouwer gids-onderzoeker/vrijwilliger Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort initiator en organisator herdenken 75 jaar, 06-55831057

Geachte nabestaande,
Gedurende de zomer van 1944 zijn 32 verzetsmensen geëxecuteerd op de grote schietbaan van de Leusderheide. Zij waren geïnterneerd in het aangrenzende Kamp Amersfoort en werden veelal omgebracht als represaille voor verzetsacties.
Op die plek waar zij 75 jaar geleden vielen, worden zij herdacht op 24 september a.s.; toen is in 1944 de grootste groep omgebracht. Dat is de plek waar zij allen na de oorlog zijn opgegraven. Het programma treft u achterliggend aan.
De herdenking wordt georganiseerd door de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Defensie dat het doorgaans niet voor publiek toegankelijke militaire oefenterrein die middag openstelt voor nabestaanden. Het is voor de eerste maal dat de plek kan worden bezocht door nabestaanden.

De afgelopen paar jaar is op verschillende momenten ervaren dat juist na 75 jaar de belangstelling van nabestaanden bijzonder groot is en dat het herdenken onverkort in een behoefte voorziet. Immers veel leed is vaak nog onverwerkt, veel vragen nog onbeantwoord, veel onderwerpen nog onbespreekbaar.
We hopen van harte dat u aan deze bijzondere herdenking wilt deelnemen. Contactpersoon voor de herdenking is dhr. Edie Brouwer; hij is als gids-vrijwilliger verbonden aan Kamp Amersfoort. Hij is bereikbaar op 06-55831057 of via e-mail brouwer.blokhuis@planet.nl. Graag bij hem aanmelden met hoeveel personen u wenst deel te nemen en ook in geval u van faciliteiten gebruik wilt maken als u moeilijk ter been bent voor het lopen naar de executieplek of om te staan tijdens de plechtigheid.
Met vriendelijke groet,

Willemien Meershoek
Directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Willemien@kampamersfoort.nl           
06-53943235

Het programma is als volgt:
13.00 uur: Verzamelen bij parkeerplaats Genschau-loods, afslag van de Kolonel H.L. van Royenweg. Dit is de eerste zijweg van de N227 van Amersfoort naar Maarn en Doorn en deze weg naar rechts is kort na het pompstation op de N227. Vanaf de Kolonel Hl.L. van Royenweg treft u bewegwijzering aan naar de
parkeerplaats. De N227 is een afslag bij Amersfoort van de A28 van Utrecht naar Zwolle.
13.30 uur: Welkom op de Leusderheide door de adjudant-terreinbeheerder van het ministerie van Defensie.
13.35 uur: Lopen naar de executieplek.
14.00 uur: Welkom door directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
14.05 uur: Achtergrond omtrent de executies door dhr. Edie Brouwer, gids-vrijwilliger Kamp Amersfoort.
14.10 uur: Toespraken vertegenwoordigers College B&W van Rotterdam, Nijmegen en Driebergen.
14.30 uur: Voorlezen van de namen van de slachtoffers en één minuut stilte.
14.35 uur: Gelegenheid tot het leggen van bloemen.
14.40 uur: Dankwoord en einde plechtigheid, terugwandelen naar verzamelplaats en vervoer naar Kamp Amersfoort.
15.15 uur: Koffie/thee in bezoekerscentrum Kamp Amersfoort.
15.30-16.00 uur: Korte toelichting op het onderzoek rond de fusilladeplek door vrijwilligers op de Leusderheide en mogelijkheid tot ingekorte rondleiding Kamp Amersfoort.
16.15 uur: Einde programma.

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19 3832 RZ Leusden +31 (0)33 461 31 29 info@kampamersfoort.nl www.kampamersfoort.nl

Comité van Aanbeveling vernieuwing van Kamp Amersfoort
A.H.G. Rinnooij Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde, voorzitter CvA
W.I.I. van Beek, CvK van de Provincie Utrecht
A. Timmerman MA History, directeur Human Rights Watch
L.M. Huijer, voormalig Denker des Vaderlands
P.J.M. van Uhm, voormalig Commandant der Strijdkrachten
G.L. Mak, redacteur en schrijver
J.H. Schraven, voormalig voorzitter VNO/NCW
P.I. Broertjes, voormalig hoofdredacteur Volkskrant, burgemeester van Hilversum
L.M.M. Bolsius, burgemeester Amersfoort
G.J. Bouwmeester, burgemeester van Leusden

Read more

BINNENKORT

25 Augustus 2019
Ook op zondag 25 augustus a.s.is er om 11.00 uur i
Bekijk meer

01 September 2019
Zondag 1 september: Feestelijke start in parochie
Bekijk meer

06 September 2019
Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse  bedev
Bekijk meer

07 September 2019
Sluiting activiteiten Leenderkapel. De sluiting v
Bekijk meer

07 September 2019
Sluiting kapelseizoen Leenderkapel Op zaterdag 7
Bekijk meer

PATROONHEILIGEN

Hits: 3416