HOME

     button restauratie p&p kerk   H.Missen van P&P naar H.Famielikerk

button agenda button onbekende adressen  logo harteklop 2015   logo-vinc-ver

P&P op facebook website leenderkapel Leenderkapel op facebook facebook kakert

 Het volgende magazine “PAROCHIELEVEN” nr. 9 verschijnt op 15 dec 2016 voor de periode t/m 12 febr 2017, Misintenties en kopij inleveren —, en

het daaropvolgend parochieleven verschijnt op 9 februari 2017 voor de periode van 11 febr. t/m 26 maart 2017. Misintenties en kopij inleveren vóór 18 januari 2017.